Ogólne

Spotkanie Zarządu UMP z przedstawicielami UNHCR


16 grudnia 2019

W Polsce nie ma rządowej strategii migracyjnej, dlatego miasta musiały wypracować własne rozwiązania wspierające mieszkańców nie posiadających polskiego obywatelstwa. Ważne jest, aby miasta gwarantowały równy dostęp do usług publicznych dla wszystkich mieszkańców.

10 grudnia br. na posiedzeniu Zarządu Unii Metropolii Polskich gościli przedstawiciele United Nations High Commissioner for Refugees (Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców): Pani Christine Goyer - szefowa biura Przedstawicielstwa UNHCR w Polsce oraz Pani Katarzyna Oyrzanowska - koordynatorka w biurze UNHCR.

W trakcie spotkania omawiano m.in. działania, jakie podejmuje rząd polski oraz miasta na rzecz integracji uchodźców. Rozmawiano także o współpracy, jaką UNHCR może nawiązać z UMP oraz miastami członkowskimi Fundacji w zakresie integracji obcokrajowców mieszkających w Polsce.

Jak wynika z zaprezentowanych przez Katarzynę Oyrzanowską danych, w bieżącym roku złożonych zostało w Polsce 3446 wniosków o objęcie ochroną międzynarodową (dane na 10 grudnia 2019 r.). Pozytywnie rozpatrzone zostały 251 wniosków, natomiast 3071 jest nadal procedowanych.

O nadanie statusu uchodźcy ubiegają się w naszym kraju najczęściej obywatele Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Tadżykistanu, Turcji oraz Gruzji. Jednocześnie Polska nie uczestniczy w programach relokacji i przesiedleń.

Według danych UNHCR większość cudzoziemców w Polsce żyje poza obozami, głównie w dużych miastach. Dlatego też, wobec braku centralnej polityki migracyjnej i integracyjnej, to na miastach właśnie spoczywa ciężar zapewnienia cudzoziemcom ochrony. W ocenie UNHCR najważniejsze w tym zakresie są podejmowane przez miasta działania gwarantujące wszystkim mieszkańcom - niezależnie od pochodzenia - równego dostępu do usług publicznych. To zaś sprowadza się do eliminowania barier kulturowych, czy językowych w kontaktach z urzędami.

- Ważne są te minimalne standardy integracji. Tworzenie w strukturach miejskiej czy gminnej administracji jednostek, w których cudzoziemcy mogliby np. uzyskać wszelkie niezbędne informacje w językach dla nich zrozumiałych - mówiła Katarzyna Oyrzanowska. Podkreśliła też znaczenie, jakie ma dla procesów integracyjnych ma przyjęta 30 czerwca 2017 r. deklaracja o współdziałaniu miast Unii Metropolii Polskich w dziedzinie migracji (tzw. Deklaracja Gdańska), którą wówczas podpisali Prezydenci: Białegostoku Tadeusz Truskolaski, Bydgoszczy Rafał Bruski, Gdańska Paweł Adamowicz, Krakowa Jacek Majchrowski, Lublina Krzysztof Żuk, Łodzi Hanna Zdanowska, Poznania Jacek Jaśkowiak, Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Szczecina Piotr Krzystek, Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz i Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

W trakcie dyskusji członkowie Zarządu UMP zwrócili uwagę na konieczność wypracowania dobrych praktyk związanych z przyjmowaniem cudzoziemców. - Takie działanie pozwoliłoby po pierwsze porównać o ile sytuacja cudzoziemców np. w Poznaniu jest lepsza/gorsza od sytuacji cudzoziemców np. w Lublinie - mówił Jacek Jaśkowiak Prezydent Poznania. - Pozwoliłoby to też wypracować wspólne działania neutralizujące wrogość wobec uchodźców - wskazywał.

Natomiast Prezydent Szczecina Piotr Krzystek zwrócił uwagę na problem migracji zarobkowej. - Co zrobić, aby przyjeżdżających do nas „za pracą” cudzoziemców zatrzymać? Aby po krótkim pobycie nie wyjeżdżali np. do Niemiec. Uważam, że rozwiązaniem mogłaby być tutaj polityka „łączenia rodzin”. Jeżeli będziemy przyjmować nie tylko pracowników, ale także ich rodziny, to przyjeżdżający do Polski „za pracą” cudzoziemcy chętniej zdecydują się na osiedlenie - mówił.

Przedstawiciele UNHCR zadeklarowali współpracę z miastami UMP zarówno w zakresie wypracowania kanonu dobrych praktyk integracyjnych, jak i badań nad sytuacją cudzoziemców (uchodźców w szczególności) w miastach.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor