Stanowiska

Stanowisko UMP i ZMP wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT


14 kwietnia 2022

Publikujemy stanowisko Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza i Związku Miast Polskich wobec propozycji rekompensaty utraconych dochodów z PIT w związku z propozycją kolejnych zmian w Polskim Ładzie (projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw z dnia 24 marca 2022 r.).

 

Jak zwrócił uwagę senator Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP zmiana ta spowoduje, że JST przestają mieć poważne dochody z tytułu udziału w podatku PIT. Aby utrzymać trend wzrostowy w samorządach, rekompensata utraconych wpływów do budżetów JST powinna właściwie obejmować całość środków pochodzących z podatku PIT i być podatkiem komunalnym. W OSR wspomniano o wdrożeniu zasadniczej reformy systemu subwencyjnego, nad którą prace będą kontynuowane we współpracy ze stroną samorządową. Rozmowy z rządem powinny cały czas iść w kierunku zwiększenia udziału JST w PIT - konieczne jest odbudowanie dochodów własnych bieżących, a nie częściowe wyrównywanie poprzez zwiększanie dochodów majątkowych.

Pełna treść stanowiska dostępna jest poniżej.

 

Do pobrania