Ogólne

Stanowisko UMP w sprawie Funduszu Inwestycji Samorządowych


26 czerwca 2020

To m.in. działania rządu doprowadziły do trudnej sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Jednorazowe przyznanie środków na realizację najważniejszych inwestycji tej sytuacji nie poprawi. Dlatego Unia Metropolii Polskich apeluje o wprowadzenie rozwiązań systemowych, które - poprzez zwiększenie udziałów JST w podatkach PIT i CIT trwale wpłyną na poprawę kondycji finansowej gmin i powiatów.

Unia Metropolii Polskich od wielu lat postuluje wprowadzenie zmian systemowych, które rekompensowałyby ubytki w  dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku zmian z 2019 roku Miasta UMP tracą ponad 1,7 mld zł rocznie z dochodów podatku PIT. W ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych miasta UMP mogą jednorazowo otrzymać 829 mln zł.

- W 2019 roku wprowadzono zmiany w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT trwale ograniczające dochody budżetowe jednostek samorządu terytorialnego - bez jakiejkolwiek rekompensaty ubytku dochodów dla JST. Ubytek dochodów podatkowych związany był z obniżeniem stawki podatku PIT z 18% do 17%, zwiększeniem kwoty kosztów uzyskania dochodów oraz zwolnieniem z podatku PIT osób do 26 roku życia. Łącznie w wyniku powyższych zmian samorządy zostały pozbawione na trwałe 6,1 mld zł - tj. 11% dochodów z PIT zaplanowanych na 2020 r. Zmiana funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) i przeniesienie zgromadzonych tam środków na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) pozbawiły jednostki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu PIT w kwocie 9,6 mld zł w najbliższych latach - czytamy w stanowisku Unii Metropolii Polskich.

Uruchomienie Funduszu Inwestycji Samorządowych jest pierwszym krokiem w kierunku zrekompensowania jednostkom samorządu terytorialnego ubytków w dochodach. Jest to jednak krok jednorazowy, a zatem niewystarczający.

Dlatego Unia Metropolii Polskich proponuje wprowadzenie rozwiązań o charakterze systemowym, ponieważ tylko takie rozwiązania są w stanie zapewnić stabilność dochodów JST i jednocześnie pozwoli planować inwestycje w samorządzie będące kołem zamachowym pobudzenia gospodarki po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. - Dlatego apelujemy o zwiększenie udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT o 4,44 p.p. tj. z obecnego udziału na poziomie 38,16% do 42,6% oraz udział powiatów w PIT o 0,88 p.p. tj. z obecnego poziomu 10,25% do 11,13% - czytamy w stanowisku.

W swoim stanowisku Unia Metropolii Polskich apeluje także o wspólne opracowanie rozwiązań do problemów od lat zgłaszanych przez przedstawicieli samorządów:

  • niewystarczającej subwencji oświatowej do sfinansowania rosnących wydatków oświatowych,
  • braku możliwości zbliansowania systemów gospodarowania odpadami w gminach, oraz
  • funkcjonowania wadliwego systemu wyrównawczego tzw. Janosika.

26.06.2020.Stanowisko_FunduszInwestycjiSamorzadowych

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor