Ogólne

Stanowisko UMP z 26 marca 2014 r. w sprawie definicji „budynku” i „budowli” jako przedmiotu opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości