Stanowiska

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie Data Act


30 marca 2023

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza podkreśla, że projektowany akt w wersji pierwotnej jak i wersji aktualnej nadal nie zapewnia skutecznej realizacji podstawowego celu jakim są okoliczności, warunki i zachęty, w ramach których sektor prywatny powinien współpracować i udostępniać dane nieosobowe, które możliwe są do wykorzystania przez sektor publiczny.

W UE trwają zaawansowane prace nad aktem Data Act. Z uwagi na jego znaczenia oraz nowe regulacje dodane do aktu Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza przedstawia stanowisko dotyczące tego aktu, koncentrując się aspektach istotnych dla miast i samorządu lokalnego.

Do pobrania