Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie finansowania rozwoju miast ze środków Polityki Spójności w latach 2014-2020 (Warszawa, 21 maja 2012 r.)