Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie prawdziwej liczby mieszkańców JST


16 marca 2011

Unia Metropolii Polskich domaga się ustalania prawdziwej liczby mieszkańców poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Oficjalne dane Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na rejestrach meldunkowych, są bardzo dalekie od danych rzeczywistych. Jest to wielki problem wielkich miast. Na przykład szacuje się, że prawdziwa liczba mieszkańców Warszawy jest o pół miliona wyższa od podawane przez GUS.

 

Dane demograficzne (w tym migracyjne) to podstawa wszelkich analiz, prognoz, strategii, polityk. To podstawa gospodarowania finansami publicznymi, w tym samorządowymi. Wszędzie tam, w dziesiątkach sytuacji, stosowane są wskaźniki „per capita”. Są one nieprawdziwe, gdy liczba mieszkańców jest nieprawdziwa. W rezultacie są niesprawiedliwe i nieracjonalne, gdy są podstawą redystrybucja finansów publicznych - na przykład w przypadku subwencji równoważącej.

Zmiana metody ustalania liczby ludności JST jest konieczna nie tylko ze względów merytorycznych, ale także formalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.  Nr 217, poz. 1427) w 2014 r. zostanie zniesiony obowiązek meldunkowy. Tym samym zniknie podstawa stosowania dotychczasowej, odziedziczonej po PRL metody ustalania liczby ludności JST.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako „gospodarz” ustawy o ewidencji ludności powinno w trybie pilnym rozpocząć pracę nad nową, bardziej precyzyjną metodą ustalania liczby mieszkańców JST, z wykorzystaniem doświadczeń tych krajów Unii Europejskiej, w których nie ma obowiązku meldunkowego.

Unia Metropolii Polskich deklaruje gotowość współpracy w tej sprawie, bardzo ważnej dla wielkich miast w aspekcie ekonomicznym i planistycznym oraz w zarządzaniu.

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie prawdziwej liczby mieszkańców JST

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor