Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich w sprawie zagrożeń związanych z wdrażaniem ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w związku z brakiem aktów wykonawczych