Ogólne

Stanowisko Unii Metropolii Polskich z 6 marca 2013 wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw