Ogólne

Stanowisko z 31 sierpnia 2016 r. przedstawicieli UMP w zespole roboczym ds. systemu korekcyjno-wyrównawczego