Ogólne

Stanowisko Zarządu Unii Metropolii Polskich w sprawie prac nad ustawą o ustroju obszarów metropolitalnych

Cofnij

31 marca 2008

Zarząd Unii Metropolii Polskich będzie wspierał wszelkie działania rządu i parlamentu zmierzające do objęcia projektowaną ustawą metropolitalną wszystkich dwunastu obszarów metropolitalnych Rzeczypospolitej Polskiej: białostockiego, bydgosko-toruńskiego, gdańskiego, katowickiego,
krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego i wrocławskiego.

 

Rozwiązania ustrojowe przygotowywane przez rząd muszą uwzględniać potencjał ekonomiczny i społeczny całej sieci polskich metropolii, której osie wyznacza 12 miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich.

Polska racja stanu wymaga, aby instytucjonalnie wzmocnić metropolie Polski Wschodniej: Białystok, Lublin i Rzeszów, tak aby stanowiły one silne ośrodki konkurencyjne na wschodniej granicy UE, a także aby stworzyć w Bydgoszczy i Szczecinie takie warunki ustrojowoorganizacyjne, które pozwolą tym obszarom metropolitalnym wzmacniać swój potencjał gospodarczy w układzie ogólnopolskim.

 

Do pobrania


Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor