Ogólne

Strefy Czystego Transportu - rządowy projekt do zmiany


9 grudnia 2020

Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgłosiło projekt wprowadzenia w każdym mieście powyżej 100 tys. mieszkańców Stref Czystego Transportu. Nowe przepisy ograniczające ruch pojazdów na terenach miejskich miałyby wejść w życie w ramach nowelizacji ustawy o elektromobilności.

Podczas warsztatu organizowanego przez UMP w dniu 23 listopada br. w zakresie wprowadzenia w Polsce Stref Czystego Transportu w obecnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie Ustawy dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 318 z późn. zm.) za słuszny uznano kierunek działań, mający na celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw przez pojazdy samochodowe. Pozytywnie oceniono też wszelkie zmiany proponowane w projekcie ustawy, mające na celu ograniczenie ruchu pojazdów na obszarach miejskich (a w szczególności śródmiejskich), którego zakres może być swobodnie i elastycznie regulowany przez jednostki samorządu terytorialnego, posiadające największą wiedzę o lokalnych potrzebach.

Niestety, zdaniem przedstawicieli miast UMP, projekt w obecnym kształcie, nadal nie pozwala tworzyć efektywnych Stref Czystego Transportu. W obecnej propozycji rządowej liczba pojazdów wyłączonych spod regulacji Stref Czystego Transportu jest bowiem zbyt duża, aby utworzenie takich Stref dało szansę na jakąkolwiek poprawę jakości powietrza. Jednocześnie lista wyłączeń praktycznie uniemożliwia ich egzekucję, a więc nie ma żadnej gwarancji, że w obrębie Stref przebywać będą wyłącznie pojazdy do tego uprawnione.

Dlatego też największe polskie miasta skupione w Unii Metropolii Polskich, choć różnią się w szczegółach proponowanych rozwiązań, jednogłośnie opowiadają się za wprowadzeniem zmian w planowanych przepisach, które pozwolą na sprawne i efektywne funkcjonowanie Stref. Postulaty miast są zgodne z oczekiwaniami społecznymi, które reprezentuje Polski Alarm Smogowy.

Wystąpienie UMP do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie Stref Czystego Transportu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor