Ogólne

Strona samorządowa Komisji Wspólnej spotkała się z ministrem finansów


18 lipca 2019

17 lipca 2019 r. miało miejsce dodatkowe, specjalne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, podczas którego odbyła się dyskusja o kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem Ministra Finansów - Mariana Banasia i podsekretarza stanu Tomasza Robaczyńskiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy strony samorządowej KWRiST.

Samorządowcy zaprezentowali przedstawicielom rządu opracowany przez siebie raport, w którym zwrócili uwagę na potrzebę zrekompensowania ubytków we wpływach JST z tytułu:

- zwolnienia od 1 sierpnia 2019 r. z podatku dochodowego od osób fizycznych podatników do 26 roku życia, które spowoduje już w 2019 roku uszczerbek w dochodach JST na poziomie 474 mln zł (w tym w Miastach UMP 135 mln zł), a od 2020 roku 1,138 mld zł w jednostkach samorządu terytorialnego (w tym 325 mln zł w miastach UMP);

- obniżenia stawki podatku PIT z 18% do 17% oraz zwiększenia kwoty wolnej od podatku, które spowodują ubytek w dochodach JST od roku 2020 - 4,812 mld zł (w tym w miastach UMP - 1,4 mld zł);

- zmian w funkcjonowaniu Otwartych Funduszy Emerytalnych, które spowodują utratę wpływów z podatku PIT na poziomie 9,6 mld zł (w tym w miastach UMP - 2,7 mld zł).

Przedstawiciele strony samorządowej KWRiST zaapelowali również o zwiększenie wydatków budżetu państwa na edukację i ochronę zdrowia tak, aby zmniejszyć obciążenie społeczności lokalnych skutkami rosnącego niedoszacowania części oświatowej subwencji ogólnej oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne.

W wyniku dyskusji strona rządowa i samorządowa powołała zespół roboczy, którego zadaniem będzie przegląd finansów JST i wyznaczenie niezbędnych kierunków zmian w systemie finansowania jednostek samorządowych. Pierwsze posiedzenie nowego zespołu zostało wyznaczone

na 7 sierpnia 2019 r.

Po Komisji Wspólnej przedstawiciele organizacji samorządowych przekazali Raport o stanie finansów JST do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Treść raportu - patrz niżej.

Na zdjęciach: prezes UMP Tadeusz Truskolaski podczas posiedzenia KWRiST oraz briefing prasowy strony samorządowej przed KPRM.

 

 

 

Stan_finansów JST raport z 17 lipca 2019

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor