Aktualności

Światowy Dzień Turystyki 2023: Turystyka i Zielone Inwestycje

Cofnij

27 września 2023

27 września każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Turystyki, który jest refleksją nad znaczeniem branży turystycznej na różnych płaszczyznach: społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych. Przypomina nam o wartości turystyki na globalną skalę i jej wpływie na nasze życie.

 

Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki światowej, korzysta z niej co dziesiąta osoba na Ziemi. Jest źródłem zatrudnienia dla wielu milionów ludzi na całym świecie. W niektórych krajach stanowi ponad 20% produktu krajowego brutto (PKB). Wartość tej branży nie jest tylko ekonomiczna; wpływa także na zachowania kulturowe, postrzeganie innych kultur i zrozumienie różnorodności naszego globu.

Historia Światowego Dnia Turystyki sięga roku 1980, kiedy to został on uznany przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Data 27 września została wybrana celowo, by upamiętnić 10. rocznicę powstania Światowej Organizacji Turystyki Narodów Zjednoczonych (UNWTO) w 1970 roku. Od tamtego czasu Światowy Dzień Turystyki stał się ważnym wydarzeniem na całym świecie, promującym turystykę jako narzędzie zbliżania kultur i narodów.

Co roku Światowy Dzień Turystyki skupia uwagę na aktualnych wyzwaniach branży turystycznej. Każda edycja ma swój temat przewodni, który skupia się na kluczowych problemach i inspiruje do pozytywnych zmian. W 2023 roku tematem przewodnim jest "Turystyka i zielone inwestycje". To temat niezwykle aktualny i istotny w kontekście obecnych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi i ochroną środowiska. "Turystyka i zielone inwestycje" podkreślają znaczenie podejmowania działań na rzecz zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska branży turystycznej.

Zielone inwestycje oznaczają alokację środków finansowych i zasobów w taki sposób, aby wspierać praktyki, które chronią naszą planetę. Przesuwanie turystyki w bardziej zrównoważone tory to nie tylko konieczność, ale także szansa na tworzenie lepszego świata. Dzięki zielonym inwestycjom możemy zapewnić, że podróże będą nie tylko satysfakcjonujące dla turystów, ale także korzystne dla naszej planety i przyszłych pokoleń.

Światowy Dzień Turystyki przypomina nam również, że każdy z nas ma wpływ na kształtowanie przyszłości turystyki. Dlatego zachęcamy do podejmowania świadomych decyzji podczas podróży i wspierania działań, które przyczynią się do zrównoważonej przyszłości turystyki. Połączmy siły, by podróże nie tylko wzbogacały nasze życie, ale także przyczyniały się do ochrony naszej planety!

Rafał Szczepkowski