Z naszych miast

Szczecin: Rodzice z dziećmi posadzą drzewa


28 lutego 2020

Prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie Andrzej Szelążek podpisali list intencyjny inaugurujący akcję „Jedno dziecko, jedno drzewo”. Na początku marca rozpocznie się rekrutacja rodzin, które chcą uczcić narodzone w 2019 roku swoje pociechy.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dzisiaj podpisać list intencyjny z prezydentem Szczecina – przyznaje Andrzej Szelążek, Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych. – Akcję rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Spotkała się z bardzo dużą aprobatą. Dedykowana jest zmianom klimatycznym. Drzewa są przecież prawdziwym narzędziem do walki z tymi zmianami. Dodatkowo pełni funkcję edukacyjną. Dzięki niej dzieci, od najmłodszych lat życia, chcemy uświadamiać, jak ważne jest nasze otoczenie.

- Jesteśmy otwarci na tego typu pomysły. Tym bardziej, że Szczecin jest niezwykle zielonym miastem, pełnym lasów, parków i pięknej zieleni – dopowiedział Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina. – Wartością jest to, że dzieci będą rosły razem z tymi drzewami. W dębach i lipach będą zapisane losy tych rodzin. Jeśli zainteresowanie akcją będzie duże, z pewnością poszukamy kolejnych miejsc, by z Lasami Państwowymi sadzić drzew jak najwięcej. W tym roku akcję traktujemy pilotażowo. Będzie jedną z wielu inicjatyw ekologicznych.

Przypomnijmy, że w ramach akcji „Jedno dziecko, jedno drzewo” rodzice dzieci urodzonych w 2019 roku będą mieli okazję, w towarzystwie urzędników i przedstawicieli Lasów Państwowych, we wskazanych lokalizacjach posadzić drzewa. Łącznie posadzonych zostanie 75 drzew, zarówno na Prawobrzeżu, jak i na Lewobrzeżu.

Na początku marca ogłoszony zostanie sposób rekrutacji rodziców.

Źródło: wiadomosci.szczecin.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor