Z naszych miast

Szczeciński Dom Sportu


26 stycznia 2022

Nowoczesna pływalnia i hala sportowa z widownią o pojemności 1,5 tysiąca miejsc powstanie w miejscu starej części kompleksu SDS. Wkrótce Miasto złoży wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja ma być realizowana w formule  „zaprojektuj i wybuduj”. Przyszły wykonawca będzie zatem odpowiedzialny za przygotowanie pełnej dokumentacji na podstawie istniejącego PFU, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, rozbiórkę wysłużonych obiektów oraz budowę pływalni i hali sportowej.

Na basenie znajdzie się 8 torów o długości 25m. Hala sportowa zostanie dostosowana do współczesnych wymogów licencyjnych, będzie zatem nieco wyższa i większa niż dotychczas istniejąca, a obok boiska powstają trybuny o pojemności 1,5 tysiąca miejsc. W budynku będzie także hala bokserska, a także zaplecze szatniowo-socjalne, korytarze i windy.

Koszt inwestycji szacuje się na 88,8 mln zł. Szczecin będzie starać się o maksymalne dostępne dofinansowanie, czyli 65 mln zł. Nadzór nad inwestycją będzie sprawować spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.