Z naszych miast

Szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Rzeszowa


18 września 2020

 

Urząd Miasta Rzeszowa wraz z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zaprasza do prowadzonego programu polityki zdrowotnej pn.: "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Rzeszowa w wieku 65 lat i więcej".

Z programu - bezpłatnie - mogą skorzystać osoby będące w wieku od 65 do 74 roku życia, posiadające obywatelstwo polskie, na stałe lub czasowo zameldowane na terenie miasta Rzeszowa oraz pensjonariusze domów pomocy społecznej i pacjenci zakładów opiekuńczo – leczniczych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa.

Jednocześnie władze miasta przypominają, że decyzją Ministra Zdrowia od 1 września br. szczepionka przeciwko grypie jest dostępna bezpłatnie dla uprawnionych pacjentów w ramach tzw. listy leków 75 +. W związku z tym od 1 września 2020 r. każdy uprawniony świadczeniobiorca, który w dniu wystawiania recepty ukończył 75 rok życia (dotyczy to recept wypisanych od 1 września 2020 r.), może otrzymać szczepionkę Vaxigrip Tetra w zakresie wskazań objętych refundacją bezpłatnie.

Od 1 września 2020 r. decyzją Ministra Zdrowia, w ramach listy aptecznej 50-procentową refundacją dla uprawnionych pacjentów objęte są szczepionki:

  • Fluenz Tetra we wskazaniu: Zapobieganie grypie u dzieci w wieku od ukończonego 24 miesiąca życia do ukończonego 60 miesiąca życia,
  • Influvac Tetra we wskazaniu: Profilaktyka grypy u osób w wieku od 18. roku życia do 65. roku życia o zwiększonym ryzyku wystąpienia powikłań pogrypowych tj. po transplantacji narządów, chorujących na choroby przewlekłe, w stanach obniżonej odporności oraz u kobiet w ciąży.

Wskazana grupa osób uprawnionych może skorzystać ze szczepień po otrzymaniu recepty od swojego lekarza rodzinnego i wybraniu lub wykupieniu szczepionki w aptece.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor