Ogólne

Trzecia rocznica śmierci Pawła Adamowicza


13 stycznia 2022

Pamięć o prezydencie Pawle Adamowiczu wciąż jest żywa. Dzisiaj obchodzimy trzecią rocznicę tego tragicznego wydarzenia. Jako prezydent Gdańska służył swojemu ukochanemu miastu i jego mieszkańcom przez 21 lat. Był odważnym samorządowcem i człowiekiem z pasją. Zawsze pogodny i uśmiechnięty. Doskonale rozumiał znaczenie i rolę samorządu terytorialnego, szczególnie metropolitalnego, miejskiego (ale nie tylko) w całej strukturze państwa i zależało Mu, aby tego znaczenia i tej roli samorządu na wszystkich jego poziomach nie umniejszać. Zawsze podkreślał, że istotą samorządu terytorialnego jest samodzielność, wypływająca z urzeczywistnienia zasady pomocniczości. „To wspólnota samorządowa – za pośrednictwem wybranych przez siebie władz – decyduje o tym, co jest zbiorową potrzebą wymagającą zaspokojenia staraniem wspólnoty jako całości i przy pomocy jakich narzędzi potrzeba ta będzie zaspokajana” powtarzał wielokrotnie Prezydent Gdańska. Zawsze był uśmiechnięty, zawsze gotowy na spotkanie z drugim człowiekiem i na zrewidowanie swoich poglądów - jeśli miałoby to służyć dobrej sprawie.

W latach 2007 - 2015 Paweł Adamowicz był Prezesem Zarządu Fundacji Unia Metropolii Polskich, która od 11 lipca 2019 r. nosi Jego imię. Na zawsze w naszej pamięci.

Wydarzenia w reżimie pandemicznym i transmisje online – upamiętnią trzecią rocznicę tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. Ogłoszony zostanie również pierwszy laureat nagrody im. Pawła Adamowicza za odwagę i doskonałość w krzewieniu wolności, solidarności i równości. Wydarzenia będą transmitowane na stronie www.gdansk.pl