Z naszych miast

Uchwała antysmogowa w Krakowie przynosi efekty


27 stycznia 2021

Badanie zlecone przez Krakowski Alarm Smogowy wykonali naukowcy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego wyniki są jednoznaczne: uchwała antysmogowa i wprowadzony od 1 września 2019 r. zakaz stosowania paliw stałych przynosi efekty.

Naukowcy prof. Piotr Kleczkowski i mgr inż. Katarzyna Kotarba porównali tempo spadku stężenia substancji zanieczyszczających w Krakowie oraz w całym województwie małopolskim.

Z badań wynika, że w okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie pyłu PM10 w Krakowie obniżyło się o 45,42 proc. W tym samym okresie stężenie pyłu PM10 w województwie obniżyło się o 28,73 proc.

Dzięki uchwale antysmogowej liczba dni w trakcie sezonu grzewczego, kiedy stężenie dobowe PM10 przekracza poziom alarmowy (150 µg/m3) spadła z 11 do zera, a w przypadku poziomu informowania (100 µg/m3) z 35 do 2.

Z kolei dane, dotyczące stężeń pyłu PM2,5 pokazują, że w okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 obniżyło się ono o 43,76 proc. W tym samym okresie stężenie pyłu PM2,5 w województwie obniżyło się o 32,15 proc.

Pozytywne dane przedstawia również fragment raportu, dotyczący benzo(a)pirenu. W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2012/13 do 2019/20 stężenie tej substancji w Krakowie obniżyło się o 57,43 proc. W okresie pomiędzy sezonami grzewczymi od 2014/15 do 2019/20 obniżyło się ono w Krakowie o 42,82 proc., a w tym samym okresie w województwie wzrosło o 14,41 proc. Na podstawie prognozy dla roku 2020 można stwierdzić, że pomiędzy pełnymi latami kalendarzowymi 2014 i 2020 stężenie benzo(a)pirenu w Krakowie obniżyło się o 54,37 proc., a w województwie wzrosło o 5,53 proc.

Źródło: www.krakow.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor