Aktualności

UMP chce zmian w gospodarce odpadami

Cofnij

11 września 2023

Zespół Odpadowy Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza apeluje o wprowadzenie niezbędnych działań legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami. Chodzi o jak najszybsze wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i realizację zasady „zanieczyszczający płaci”. Zespół UMP, wobec przyjęcia ustawy o systemie kaucyjnym, apeluje także o uszczelnienie przepisów i zagwarantowanie wliczania zebranych odpadów w systemie kaucyjnym w strumień gminy, w której produkty w opakowaniach zostały wprowadzone na rynek i jednoznaczne uniemożliwienie uznania ich przez podmiot zbierający jako odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

Podczas posiedzenia Zespołu Odpadowego UMP w Gdańsku podczas V Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami przyjęto stanowisko w tej sprawie. Mowa w nim jest o tym, że wobec podpisania przez Prezydenta RP ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, zespół podtrzymuje swoje silne zaangażowanie we wdrażaniu modelu gospodarki o obiegu zamkniętym. Wyrażono zaniepokojenie wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego regulacji dot. systemu kaucyjnego w oderwaniu od dokonania pozostałych, a koniecznych zmian w przepisach prawa

- Niestety przyjęto ustawę całkowicie pomijając stanowisko strony samorządowej. Uważamy, że system kaucyjny jest bardzo potrzebny, ale razem z szerokimi zmianami, szczególnie w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. – tłumaczy Michał Sztybel, Zastępca Prezydenta Bydgoszczy. - Problemy z odpadami zaczynają się od jakości wprowadzanych na rynek opakowań, a cała reszta to tylko konsekwencja. Dodatkowo wprowadzony system kaucyjny, bez uwzględnienia uwag strony samorządowej może zwiększyć koszty systemu, w tym opłat dla mieszkańców, zamiast je obniżać. 

Zdaniem UMP uchwalona ustawa przewiduje za krótki czas na wdrożenie koniecznych rozwiązań i dopuszcza zbyt dużą dowolność w zakresie ilości systemów kaucyjnych oraz podmiotów reprezentujących. Według apelujących obowiązek ustanowienia systemów kaucyjnych od 1 stycznia 2025 roku oraz pozostawienie wielu kluczowych kwestii do określenia w drodze decyzji ministra o zezwoleniu na prowadzenie systemu kaucyjnego, może doprowadzić do dezorganizacji wśród mieszkańców, sprzedawców detalicznych i hurtowych. 

A to nie sprzyja planowaniu i realizacji zadań gminy w obszarze gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminie.

Eksperci UMP uważają, że konieczne jest opracowanie nowej, spójnej i precyzyjnej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zastąpi obecne przepisy, generujące liczne spory przed sądami administracyjnymi. Ich zdaniem tylko w ten sposób można zapewnić klarowne ramy działania i ochronę środowiska oraz interesów mieszkańców. Ważne jest także zniesienie arbitralności w stosowaniu przepisów w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Obecnie występują liczne rozbieżności w stosowaniu prawa przez poszczególne urzędy marszałkowskie. Dotyczy to przede wszystkim popiołów i żużli pochodzących z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, wykorzystanych w budownictwie. Zespół Odpadowy UMP przyjął także postulaty w powyższym zakresie.

Do pobrania


Julia Wiśniewska

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..