Aktualności

UMP Partnerem Stowarzyszonym w projekcie EMPATHY

Cofnij

15 marca 2023

Zostaliśmy Partnerem Stowarzyszonym projektu EMPATHY. Zakłada on kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Celem projektu jest:

  • identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego,
  • podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy,
  • monitorowanie przejawów islamofobii.

 

Julia Wiśniewska