Aktualności

UMP Partnerem Stowarzyszonym w projekcie EMPATHY


15 marca 2023

Zostaliśmy Partnerem Stowarzyszonym projektu EMPATHY. Zakłada on kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce. Celem projektu jest:

  • identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego,
  • podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy,
  • monitorowanie przejawów islamofobii.

 

Projekt koncentruje się na czterech obszarach tematycznych:

  • Szkoła: dwa raporty na temat obrazu isalmu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli (20), language lounges (20) oraz międzynarodowe szkoły letnie (2).

  • Miasto: raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundorowych (4) + warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4).

  • Media i prawo: raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.

  • Społeczeństwo: kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego + gotowanie bez granic (6). Zasięg mediów spolecznościowyc: 150 tys. użytkowników.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie - SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe - INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne. Partnerami stowarzyszonymi są UMP i SalamLab. Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewna Rada Ekspertów.

Tytuł projektu: EMPATHY: Let's Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland

Partnerzy: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu, Kobiety Wędrowne

Partnerzy stowarzyszeni: Unia Metropolii Polskich, SalamLab

Kierownik projektu z ramienia UMP: Agata Saracyn

Osoba prowadząca z ramienia UMP: Karol Wilczyński

Finansowanie: Komisja Europejska - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Strona projektu: Salam Lab > EMPATHY

Julia Wiśniewska