Ogólne

UMP w obronie polskich szkół


31 sierpnia 2021

Czerwona ekierka symbolem obywatelskiego sprzeciwu wobec rządowych zmian w oświacie. Unia Metropolii Polskich włącza się w kampanię, negatywnie odnosząc się do proponowanych zmian przepisów prawa oświatowego. Polskie szkoły powinny odpowiadać wyzwaniom XXI wieku w porozumieniu z lokalnymi potrzebami, bez strachu i centralnej kontroli.

Podczas wakacji rząd przygotował radykalne zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły. Mają być one uchwalone przez Sejm RP już we wrześniu. To prosta droga do odebrania rodzicom i samorządom lokalnym wpływu na szkoły. Jedną z głównych zmian jest wzmocnienie roli kuratora oświaty przy jednoczesnym umniejszeniu roli jednostek samorządu terytorialnego i rodziców. Ministerstwo zagwarantuje sobie większy wpływ na obsadzanie stanowisk kierowniczych w jednostkach systemu oświaty. Kurator oświaty będzie mógł w 2-3 tygodnie usunąć dyrektora lub dyrektorkę ze stanowiska. Kurator będzie też decydował, jakie zajęcia nieobowiązkowe mogą się odbyć w szkole i placówce, a także które organizacje społeczne mogą je prowadzić. 

Centralizacja władzy w szkołach oznacza brak indywidualnego podejścia do potrzeb uczniów i ich rodziców, brak lokalnych programów edukacyjnych, utrudnioną lub wręcz niemożliwą współpracę z wieloma organizacjami społecznymi. To także koniec elastyczności w doborze materiałów edukacyjnych i lektur oraz inne działania, przez które otwartość na świat i szacunek dla różnorodności młodego pokolenia będą mocno zagrożone.

Nowe przepisy dotkną każdego, kto ma do czynienia ze szkołą. Czyli 4,6 milionów uczniów i uczennic, ponad 700 tysięcy nauczycielek i nauczycieli oraz ich rodziny.

Dla samorządów proponowane zmiany oznaczają zupełną zmianę pozycji: z organów prowadzących stają się jedynie biernymi wykonawcami nie swoich decyzji, finansując je i ponosząc za nie pełną odpowiedzialność.

W kampanii Wolna Szkoła udział bierze kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz dobrej edukacji oraz Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

Kampanię wspierają: Unia Metropolii Polskich, która zrzesza 12 największych miast oraz Związek Miast Polskich, skupiająca ponad 350 miast. Codziennie włączają się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie oraz osoby o dużym autorytecie w swoich środowiskach. Aktualna lista uczestników i uczestniczek kampanii na stronie www.wolnaszkola.org

Wspólnie z organizatorami zachęcamy miasta do włączenia się do protestu poprzez:

  • Promocję kampanii w mediach społecznościowych: upowszechnianie filmów kampanii, których premiera nastąpi 31 sierpnia, infografik, plakatów i materiałów informacyjnych; dodanie nakładki i tła na zdjęcie profilowe z użyciem grafiki i symbolu kampanii; nagrywania własnych wypowiedzi, filmików, robienia zdjęć z emblematem i hasztagiem z hasłami kampanii #WolnaSzkoła#WolnaSzkołaNIEPartyjna, #UwolnijSzkołę;
  • Noszenia emblematów protestu: czerwonej ekierki, czerwonych elementów ubioru (broszki, spinki, bransoletki, szarfy, bluzki, czapki, t-shirtu, spodni, spódnicy, rajstop, skarpetek itp.), oznakowania samochodów, okien naklejką, plakatem kampanii;
  • Podpisania apelu do premiera i posłów, wzywającego do wycofania się z projektu przepisów;
  • Wysyłania indywidualnych listów z apelem o odrzucenie projektu ustawy do posłów ze swojego okręgu;
  • Brania udziału w lokalnych akcjach protestacyjnych i informowania innych o konsekwencjach planowanych zmian.

Treść apelu, wzór listu oraz wszystkie materiały kampanijne, w tym nakładki na zdjęcia profilowe, ulotki informujące o konsekwencjach planowanych zmian, plakaty z symbolem i hasłami kampanii do pobrania znajdują się na stronie akcji www.wolnaszkola.org. Na stronie znajduje się też mechanizm do wysyłania maili do posłów oraz informacje o konsekwencjach planowanych zmian i o tym, jak szkoła powinna się zmieniać, żeby odpowiadać na potrzeby dzieci i wyzwania naszych czasów.

Zainteresujmy się zmianami w szkole, zanim będzie za późno! Wyraźmy swój sprzeciw wobec planowanych zmian! Więcej o tym, jak można się włączyć w akcję sprzeciwu na stronie: www.wolnaszkola.org.

 

Do pobrania