Ogólne

Unia Metropolii Polskich apeluje do Premiera o zmiany w Polskim Ładzie


24 stycznia 2022

Kolejne 9 miliardów złotych rocznie mogą stracić polskie samorządy przez brak podziału wpływów m.in. ze zryczałtowanego podatku między budżety państwa a samorządów. W wyniku rozwiązań Polskiego Ładu straty jednostek samorządu terytorialnego już teraz szacowane są na poziomie 125 mld zł w ciągu dziesięciu lat. Rozwiązania dotyczące m.in. zryczałtowanego podatku pogłębią problemy finansowe samorządów. O zmiany legislacyjne w tym temacie apeluje Unia Metropolii Polskich w swoim liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

Przedstawiciele Unii domagają się w swym liście tego, by podział wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych między budżet państwa i samorządów dotyczył wszystkich form pobierania tego podatku, także ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku pobieranego według stawki 19% od dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza. W tych dwóch przypadkach wpływy z podatku wypracowanego przez mieszkańców danej JST trafiają wyłącznie do budżetu państwa.

"W celu zrekompensowania utraconych dochodów domagamy się zniesienia nieuzasadnionego wyłączenia części wpływów podatkowych z podziału między budżet państwa a budżety samorządu terytorialnego. Dotyczy to zwłaszcza PIT płaconego w formie ryczałtu." – czytamy w liście Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego. Unia domaga się sprawiedliwego podziału wszystkich podatków dochodowych wypracowanych przez mieszkańców samorządów terytorialnych.

Podział budżetu bez ryczałtu

W tej chwili ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przyznaje gminom, powiatom i samorządom województw określone procenty wpływów z PIT „pobieranego na zasadach ogólnych” od mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. W efekcie dzieli wpływy z PIT mniej więcej po połowie pomiędzy budżet państwa i budżety JST. Jednak podział ten nie dotyczy dochodów rozliczanych przez lokalnych mieszkańców ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz podatku pobieranego według stawki 19 proc. od dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza, z których wpływy są wyłącznym dochodem budżetu państwa. Wyłączenie części wpływów z podatku PIT wydaje się Unii Metropolii Polskich sprzeczne z systemem.

Mieszkańcy stracą

Unia Metropolii Polskich zwraca uwagę na to, że brak rekompensaty za działania spowodowane Polskim Ładem odbije się na mieszkańcach, którzy mogą mieć ograniczony dostęp do usług komunalnych albo w sposób istotny obniży się ich standard. "Tylko w roku 2022 r. straty wszystkich JST spowodowane obniżonymi dochodami z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą 13,6 mld zł, co stanowi około jedną piątą dochodów JST z podatku PIT " – alarmują przedstawiciele Unii w swym liście. Wszystko to może także spowodować również podwyżki podatków i opłat lokalnych.

Opłacalny ryczałt

Zdaniem przedstawicieli Unii nie ma również racjonalnego uzasadnienia, by decyzja podatnika o formie płacenia podatku wyznaczała kwestię tego, czy stanie on wyłącznym dochodem budżetu państwa, czy będzie on także stanowić dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego. W rzeczywistości może stać się tak, że podatnicy chętniej będą przechodzili na ryczałt, bo będzie się im to opłacało.

Zapowiedzi poprawek Polskiego Ładu

Zgodnie z zapowiedziami Premiera z piątku 21 stycznia br., program Polski Ład będzie jeszcze korygowany o rozwiązania korzystne dla podatników. Unia wskazuje, że rozwiązania Polskiego Ładu wprowadzają straty dla samorządów także powinny być poprawione. Powinny zapewnić pełne rekompensaty strat, w sprawie których przygotowane zostało stanowisko UMP. Jednocześnie w liście do Premiera podkreśla, że jest gotowa zaangażować się w prace nad proponowanymi zmianami jako Zespół ds. systemu finansów publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Do pobrania