Aktualności

Unia Metropolii Polskich o potrzebie działania wobec sytuacji finansowej samorządów

Cofnij

14 listopada 2023

W dniu 14 listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Unii Metropolii Polskich (UMP), na którym poruszono kwestie kluczowe dla kondycji finansowej samorządów. Dyskusja koncentrowała się na pilnej potrzebie reakcji na obecny sytuację finansową wielu samorządów.

W trakcie posiedzenia, przedstawiciele samorządów podkreślili konieczność szybkiego wsparcia finansowego, mającego na celu utrzymanie płynności finansowej samorządów. Omówiono również konieczność systemowego podejścia do problemu dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, które ucierpiały na skutek zmian w obowiązującym systemie.

Unia Metropolii Polskich wyraziła gotowość do ścisłej współpracy z rządem w rozwiązaniu aktualnych wyzwań finansowych poprzez gotowe projekty ustaw. Jednym z priorytetów jest powiązanie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej z wysokością Produktu Krajowego Brutto (3% PKB na subwencję oświatową). Kolejnym jest podniesienie udziału JST w dochodach z podatku PIT oraz zmiana przepisów dotyczących tzw. Janosikowego

Ważnym zagadnieniem jest udział samorządu w części ryczałtowej podatku PIT. Pomimo korzystnych zmian wprowadzonych Polskim Ładem dla przedsiębiorców, samorządy nie uczestniczą w tej formie opodatkowania. Unia Metropolii Polskich postuluje pilną potrzebę uwzględnienia samorządów w tej części ryczałtu, aby umożliwić im uczestnictwo w dochodach z tego podatku.

- Jeśli zostanie przyjęty jeden z projektów legislacyjnych to już poprawi sytuację samorządów, dwóch - jeszcze bardziej, a trzech stworzy sytuację, w której możliwy będzie rozwój.  – stwierdził Mirosław Czekaj, Skarbnik m.st. Warszawy.

Przedstawiciele Unii Metropolii Polskich zwrócili uwagę na to, by działania na rzecz stabilności finansowej samorządów były skoordynowane i by zwrócono uwagę na konieczność bieżącego wsparcia oraz podejścia systemowego do problematyki finansowej miast.