Ogólne

Unijne dofinansowanie na proekologiczne inwestycje


10 września 2020

Władze samorządowe i grupy gmin zobowiązały się do znaczącego ograniczenia poziomu konsumpcji energii oraz emisji gazów cieplarnianych. Jednak, podczas wprowadzania w życie swoich ambitnych planów działań na rzecz klimatu i energii, często napotykają ograniczenia finansowe. Takim samorządom przychodzi z pomocą Europejski Instrument Miejski (EUFC).

2 października 2020 r. upływa termin na składanie wniosków przez miasta i gminy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu. Jest to możliwe w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF). Wsparcie ma wymiar nie tylko finansowy EUFC oferuje bowiem także pomoc w opracowaniu koncepcji inwestycyjnej.

Każde polskie miasto lub gmina może otrzymać wsparcie w wysokości do 60 tys. euro na pojedynczy wniosek. Chodzi tu zarówno o wewnętrzne, jak i zewnętrzne działania i usługi niezbędne do przygotowania koncepcji inwestycyjnej. Druga transza grantu (30%) zostanie wypłacona po weryfikacji opracowanej koncepcji.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie w ramach EUCF, wykorzystają całą kwotę do opracowania koncepcji inwestycyjnej. Będzie ona stanowiła pierwszy krok w kierunku opracowania kompleksowego planu biznesowego i finansowego. Oczekiwanym rezultatem jest przygotowana Koncepcja Inwestycyjna, np. dokument zawierający wszystkie informacje niezbędne do oceny projektu inwestycyjnego przez inwestorów i instytucje finansowe.

Nadrzędnym celem funduszu jest zbudowanie źródła wiedzy merytorycznej na temat projektów w zakresie zrównoważonej energii,realizowanych w różnych miastach i gminach w całej Europie.Jako że celem inicjatywy jest również odblokowanie inwestycji publicznych i prywatnych opiewających na kwotę ponad 320 mln euro, EUCF może być również interesujący dla (lokalnych) podmiotów finansowych.

Obecnie trwa pierwsza tura składania wniosków, która zakończy się 2 października 2020 r. o godz. 17:00. Wyniki poznamy już w grudniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://eucityfacility.eu/. Pod tym samym adresem można złożyć wniosek online. Cały proces obejmuje kilka prostych kroków.

Wsparcie techniczne jest dostępne na stronie www.

Wnioskodawcy mogą się także skontaktować z ekspertem krajowym: [email protected].

Ekspert krajowy może:

  • udzielić informacji na temat procesu składania wniosków,
  • pomóc w składaniu wniosku (np.określić potrzeby inwestycyjne i merytoryczne miasta, w stosownych przypadkach wskazać obszary łączenia/konsolidacji projektów, wykonać kontrolę jakości/korektę anglojęzycznej treści wniosku).

EUCF_Komunikat_prasowy

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor