Ogólne

12 organizacji uzgodniło Kanon Architektury Prawa Przestrzennego


5 sierpnia 2014

Krajowe organizacje samorządu terytorialnego oraz urbanistów, architektów, adwokatów i inżynierów komunikacji uzgodniły treść Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP. Są to podstawowe zasady, na których powinno opierać się stopniowe uzdrowienie zarówno prawa urbanistyczno-budowlanego w Polsce, jak i praktyki stosowania tego prawa.

Podpisy pod Kanonem złożyli prezesi: Krajowej Izby Urbanistów - Jacek Sztechman, Krajowej Rady Izby Architektów RP - Ryszard Gruda, Naczelnej Rady Adwokackiej - Andrzej Zwara, Stowarzyszenia Architektów RP - Mariusz Ścisło, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP - Janusz Dyduch, Towarzystwa Urbanistów Polskich - Tadeusz Markowski, Unii Metropolii Polskich - Paweł Adamowicz, Unii Miasteczek Polskich - Wojciech Długoborski, Związku Gmin Wiejskich RP - Mariusz Poznański, Związku Miast Polskich - Ryszard Grobelny, Związku Powiatów Polskich - Marek Tramś i Związku Województw RP - Jacek Protas.

Przedstawiciele wymienionych organizacji uzgadniali treść Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP podczas trzech konferencji w siedzibie Unii Metropolii Polskich: 14 listopada 2013, 28 lutego 2014 i 26 czerwca 2014. W wyniku konsultacji, wykraczających poza 12 organizacji, wykreślano zapisy kontrowersyjne, dążąc do tekstu, pod którym wszyscy mogliby się podpisać z pełnym przekonaniem. Kontrowersji było nadspodziewanie mało, jak na historię debaty o prawie przestrzenno-budowlanym w Polsce po 1989 roku. Tak jakby ci, którzy obserwują degrengoladę polskiej przestrzeni, dochodzili do podobnych wniosków niezależnie od siebie.

W załączeniu:

uzgodnienie podpisane przez prezesów 12 organizacji

uzgodniony Kanon Architektury Prawa Przestrzennego RP

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor