Ogólne

UZP radzi jak kupować komputery


9 marca 2021

Zamówienia na dostawę zestawów komputerowych stanowią istotną część rynku zamówień publicznych.

Zamówienia na dostawę zestawów komputerowych stanowią istotną część rynku zamówień publicznych. Dlatego Urząd Zamówień Publicznych przygotował Rekomendacje dotyczące udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych. To dokument stricte techniczny, zawierający praktyczne wskazówki dotyczące formułowania zapisów w dokumentach zamówienia na dostawę komputerów.

- Nasze zaproszenie do udziału w pracach grupy roboczej opracowującej Rekomendacje spotkało się z niezwykle pozytywnym odbiorem ze strony przedstawicieli branżowych zrzeszeń firm informatycznych, którzy w trakcie prac nad dokumentem podzielili się swoją specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem. Z perspektywy czasu należy podkreślić, iż zaangażowanie zrzeszeń branżowych i uczestników rynku w trakcie konsultacji dokumentu okazało się kluczowe dla powodzenia całego projektu - mówi Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Dokument podzielono na siedem merytorycznych części, opisujące jak przeprowadzić całą procedurę zamówieniową. Znajdziemy w nim m.in. wskazówki jak prawidłowo skonstruować specyfikację warunków zamówienia, przykładowe zapisy dotyczące wymagań dla sprzętu komputerowego, wymagania dotyczące bezpieczeństwa urządzeń, czy opis stosowanych norm i certyfikatów dla sprzętu komputerowego.

Co istotne dokument wskazuje jak przeprowadzić postępowanie zamówieniowe, aby nie ograniczać konkurencji.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor