Z naszych miast

VI Forum Rozwoju Miast w Poznaniu


15 czerwca 2022

Podpisano list intencyjny w sprawie organizacji VI Forum Rozwoju Miast - międzynarodowej konferencji o tematyce miejskiej. Tegoroczna edycja odbędzie się 17-18 października pod hasłem "Kiedy różnice schodzą na dalszy plan - co daje miastu poczucie wspólnoty?".

Forum Rozwoju Miast po raz kolejny stanie się miejscem wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych na świecie. List intencyjny został podpisany przez Miasto Poznań, Grupę MTP, Związek Miast Polskich, Unię Metropolii Polskich,Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Tematem tegorocznego spotkania będzie: "Kiedy różnice schodzą na dalszy plan - co daje miastu poczucie wspólnoty?". 

- Świat znalazł się w momencie obfitującym w wyzwania, którym nie może stawić czoła zbiór indywiduów czy niewielkich, wewnętrznie zintegrowanych grup. Potrzeba działań pomimo różnic, na wskroś państw i kontynentów, w perspektywie wykraczającej poza długość życia jednego pokolenia. Współczesność to czas wspólnoty zagrożonej - niezbędnej, a jednocześnie trudnej do zbudowania w obliczu zmian. Jak miasta, jako ośrodki gromadzące coraz większą część ogólnoświatowej populacji, mogą wzmocnić poczucie wspólnoty? - pytają organizatorzy. 

Tegoroczna edycja skupi się na pięciu obszarach: zaradne społeczności, miasto różnych skal, zagrożenie "romantycznego" wyobrażenia wspólnoty, hybrydyczne przestrzenie wspólnoty i wspólnoty międzygatunkowe.

Wydarzenie adresowane jest do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu i nauki oraz praktyków i pasjonatów z Polski i ze świata.

Wykładów wygłoszonych w ramach forum przez międzynarodowe grono prelegentek i prelegentów będzie można wysłuchać w językach polskim i angielskim. Będą one tłumaczone także na polski język migowy. 

Transmisję online z Forum Rozwoju Miast 2022 będzie można oglądać bez żadnych opłat, po zarejestrowaniu się na stronie wydarzenia. Rejestracja ruszy od 1 września 2022.

Forum Rozwoju Miast odbędzie się w ramach Europejskiego Forum Samorządowego Local Trends, w formule hybrydowej, dlatego przygotowano również ofertę biletowaną dla osób, które cenią sobie osobiste uczestnictwo w wydarzeniach i interakcję z gośćmi.

Local Trends jest projektem skupiającym się na jednostkach samorządu terytorialnego, ich wyzwaniach, relacjach z mieszkańcami, biznesem czy rządem, a także na interakcjach zachodzących pomiędzy różnymi samorządami. W ramach projektu co roku odbywają się dwie odsłony kongresu: Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie (który miał miejsce 11-12 kwietnia 2022 r.) oraz zbliżające się Europejskie Forum Samorządowe w Poznaniu. Program zeszłorocznej edycji Forum koncentrował się na problemach polskich samorządowców, jednak organizatorzy - Grupa MTP oraz Centrum Myśli Strategicznych liczą na rozwój wydarzenia.

Więcej o Forum Rozwoju Miast: forumrozwojumiast.poznan.pl. Bilety: localtrendspoznan.systemcoffee.pl