Ogólne

W Europie nie ma miejsca na dyskryminację osób LGBTIQ


27 kwietnia 2021

Samorządowcy, podczas siódmego w tym roku posiedzenia Komisji SEDEC Europejskiego Komitetu Regionów poparli rezolucję Parlamentu Europejskiego, która ogłosiła całą Unię Europejską strefą wolności LGBTIQ. Przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i regionalnych – popierając tą petycję – wystąpili także do Komisji Europejskiej z żądaniem, aby ta zagwarantowała, że w żadnym Państwie Członkowskim, regionie, czy gminie nie będą wprowadzane mechanizmy dyskryminujące, na wzór „polskich stref wolnych od LGBT”.

– Zwalczanie nierówności w UE to wspólna odpowiedzialność, która wymaga działań na wszystkich szczeblach sprawowania rządów, a także aktywnego i stałego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, organizacji LGBTIQ i grup wsparcia. Władze lokalne mogą wysłać pozytywny sygnał swoim społecznościom LGBTIQ poprzez ustanowienie ambitne polityki sprzyjające LGBTIQ. I chociaż zmiany prawne i społeczne są długotrwałym procesem, jeszcze ważniejsze jest, aby miasta i regiony stały się pionierami integracji, odrzucając złe przykłady wykluczenia – mówiła sprawozdawczyni Kate Feeney, Radna Hrabstwa Dun Laoghaire Rathdown (Irlandia).

Przewodnicząca komisji SEDEC Anne Karjalainen, Członkini Rady Miejskiej Kerava (Finlandia), podkreślała w trakcie posiedzenia, że strefy wolne od LGBT są niezgodne z samą koncepcją europejskiego stylu życia, ponieważ są sprzeczne ze wszystkimi podstawowymi wartościami UE. – Władze regionalne i lokalne, będąc pośrednikiem pomiędzy człowiekiem, a państwem, pracodawcą, czy dostawcą usług publicznych, powinny realizować politykę zerowej tolerancji dla wszelkich form dyskryminacji osób LGBTIQ – wskazywała Anne Karjalainen.

Poseł do Parlamentu Europejskiego Pierre Karleskind, który zainicjował rezolucję Parlamentu Europejskiego uznającą całą UE za strefę wolności LGBTIQ, zwrócił uwagę, że władze lokalne i regionalne mają do odegrania kluczową rolę w kwestiach LGBTIQ. – Władze lokalne i regionalne powinny być w czołówce promowania i wspierania przyjaznej postawy wobec osób LGBTIQ w każdym zakątku Unii Europejskiej – podkreślał.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Edukacji, Zatrudnienia, Badań Naukowych i Kultury odbyło się 22 kwietnia 2021 r.