Ogólne

W Parlamencie Europejskim o zakazie hodowli zwierząt w klatkach


17 kwietnia 2021

Europejski Komitet Regionów opowiedział się za zakończeniem praktyki hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie. Nie można dłużej ignorować negatywnych skutków zewnętrznych uprzemysłowionej produkcji zwierzęcej dla środowiska, klimatu i zdrowia.

15 kwietnia br. w parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Uczestniczył w nim m.in. Guillaume Cros, (FR / Zieloni), Wiceprzewodniczący Regionu Oksytania [Francja] i Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów. Tematem dyskusji była europejska inicjatywa obywatelska „Koniec Ery Klatek” (ang. „End the Cage Age”).

W jej ramach ponad 170 organizacji ze wszystkich Państw Członkowskich EU domaga się wprowadzenia całkowitego zakazu hodowli zwierząt w klatkach. Pod inicjatywą podpisało się – jak do tej pory – ponad milion obywateli Państw Członkowskich EU. Tym samym został spełniony warunek formalny przedstawienia jej założeń Parlamentowi Europejskiemu oraz zobligowania Komisji Europejskiej do omówienia działań w tej sprawie.

Występujący w imieniu KR Gullaume Cros przypomniał, że już w 2018 r. KR przyjął stanowisko opowiadające się przeciwko praktyce chowu ptaków i zwierząt w klatkach.

WAŻNE

 

Każdego roku ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych jest trzymanych w klatkach w całej Unii Europejskiej. Według organizacji „Compassion in World Farming” 94% ludzi w Europie uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna, a 82% uważa, że zwierzęta hodowlane powinny być lepiej chronione.

Jakie poglądy w tej sprawie panują w Polsce i innych krajach UE można sprawdzić tutaj

 

Sprawozdawca opinii Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej i agroekologii, Guillaume Cros, wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim w celu omówienia europejskiej inicjatywy obywatelskiej „End the Cage” Age ”, w którym powtórzył stanowisko KR-u przeciwko praktyce chowu ptaków i zwierząt w klatkach, zgodnie z opinią KR-u„ Reforma WPR ”przyjętą w 2018 r. KR wskazał w niej, że do 2027 r. powinno nastąpić przejście do bardziej ekstensywnych metod produkcji rolnej, w których unika się stosowania klatek. Rezygnacja z chowu klatkowego ma nie tylko wpłynąć na poprawę dobrostanu zwierząt, ale także pozytywnie wpłynąć na zdrowie publiczne.

– Europejski Komitet Regionów opowiedział się za zakończeniem praktyki hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie. Nie można dłużej ignorować negatywnych skutków zewnętrznych uprzemysłowionej produkcji zwierzęcej dla środowiska, klimatu i zdrowia. Istnieją alternatywy i nowa Wspólna Polityka Rolna musi je promować – mówił w Parlamencie Europejskim Guillaume Cros.

Inicjatywa „End the Cage Age” została zaprezentowana w czwartek 15 kwietnia w Parlamencie Europejskim przez grupę organizacji zajmujących się opieką nad zwierzętami. W 2019 roku inicjatywa osiągnęła minimalny próg 1 miliona podpisów, niezbędny do przedstawienia inicjatywy Parlamentowi Europejskiemu i zobligowania Komisji Europejskiej do omówienia działań w tej sprawie.