Z naszych miast

Warszawa i Dania – partnerstwo na rzecz ekologii

Cofnij

1 lutego 2024

Efektywność energetyczna to główny temat spotkań króla Danii w Warszawie. Fryderyk X stolicę wybrał jako cel swojej pierwszej wizyty w roli monarchy. W czwartek uczestniczył w podpisaniu porozumienia na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Planowane działania zmierzają, by w przyszłości ciepło odpadowe powstające w procesach eksploatacji metra mogło służyć ogrzewaniu warszawskich mieszkań. Król Fryderyk X odwiedzi także Szczecin.

NA peronie warszawskiego metra na stacji Stadion, król Danii wraz z delegacją i polskimi urzędnikami podpisali porozumienie dotyczące zwiększenia efektywnego wykorzystywania energii. Częścią porozumienia jest odzyskiwanie ciepła odpadowego z metra warszawskiego. Współpraca stolicy z Królestwem Danii, będąca spójna z Zieloną Wizją Warszawy, przyczyni się do poprawy jakości powietrza w mieście. 

– Jako Ambasada Królestwa Danii z siedzibą w Warszawie cieszymy się, że możemy pomóc w realizacji tego projektu, który jest doskonałym przykładem polsko-duńskiej współpracy w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju miast – przekazał Ole Toft, ambasador Królestwa Danii w Polsce. 

– Codziennie szukamy rozwiązań, które uczynią nasze miasto jeszcze bardziej ekologicznym. Wszelkie działania zmierzające do ograniczenia emisji CO2 w stolicy spotykają się z naszą aprobatą. Dzięki współpracy z rządem duńskim, będziemy prowadzili innowacyjny projekt, który w pełni wpisuje się w naszą politykę dotyczącą neutralności klimatycznej. Technologię odzysku ciepła odpadowego z metra wykorzystamy przy budowie trzeciej linii. Linia ta będzie skierowana na Pragę-Południe, a właśnie ta dzielnica została wskazana w aplikacji do Komisji Europejskiej dla stu neutralnych klimatycznie miast, jako część Warszawy, w której prowadzone będą projekty pilotażowe – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

 

Julia Wiśniewska