Ogólne

Wdrażanie „rewolucji śmieciowej”

Cofnij

17 lutego 2012

13 i 14 lutego br. odbyło się w Rzeszowie Seminarium Komisji Sekretarzy Miast Unii Metropolii Polskich. Głównym tematem spotkania był stan przygotowań do zmiany systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Dotrzymanie terminów wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zależy m.in. od wydanych aktów wykonawczych do ustawy (obecnie na osiem rozporządzeń - jedynie trzy są w opiniowaniu), a także od Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami, po zatwierdzeniu których można uchwalić regulamin utrzymania porządku i czystości. Niezależnie od tego miasta przygotowują w miarę możliwości i dostępnych informacji wszystkie niezbędne dokumenty (projekty uchwał, projekt deklaracji, podział gminy na sektory, itp.).

Sekretarze zwrócili uwagę, że naliczania opłat metodą "na mieszkańca" jest bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe w dużych gminach, z powodu nieznanej i zmiennej liczba mieszkańców. Problemem jest także brak możliwości zastosowania mieszanej metody naliczania opłat odpadowych, a także sposób ich egzekucji

Konieczność stworzenie odpowiedniej obsługi administracyjnej zwiększy znacząco koszty wprowadzenia nowego systemu. Czasochłonne i trudne będzie też przeprowadzenie przetargów na odbiór odpadów.

Problemy zgłaszane przez Sekretarzy zostały podniesione na posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 15 lutego 2012 r. w Warszawie. Ministerstwo Środowiska zobowiązało się także do przekazania informacji o stanie prac nad rozporządzeniami, które mają być wydane na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Przedstawiciel UMP zgłosił wniosek, by Ministerstwo Środowiska powołało zespół ekspertów, którzy udzielaliby odpowiedzi na pytania wszystkich jednostek samorządu terytorialnego pojawiające się w procesie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Co prawda na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w najbliższym czasie zostanie zamieszczony poradnik, ale zdaniem UMP przy tak poważnej zmianie systemowej konieczne są konsultacje bezpośrednie.

Rzeszowskie Seminarium Komisji Sekretarzy Miast UMP było kolejnym z serii organizowanych przez Unię Metropolii Polskich spotkań poświęconych zmianom w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poprzednie odbyły się w kwietniu i listopadzie 2011 r. (Komisja ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska UMP). Kolejne odbędzie sie w marcu br. (Seminarium Komisji Skarbników Miast UMP).

Dodatkowo Unia Metropolii Polskich zaproponowała na styczniowym spotkaniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Michałem Bonim żeby w cyklu debat na forum Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu zorganizować we wrześniu 2012 r. zorganizować debatę na temat optymalizacji procesu wprowadzania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..