Ogólne

Wrocławski Program dla Romów i Romni


10 marca 2020

6 marca, we Wrocławiu, miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli samorządu gdańskiego, której celem było dokładne zapoznanie się z realizowanym we Wrocławiu międzysektorowym Programem na rzecz Romów i Romni rumuńskich - mieszkańców i mieszkanek Wrocławia.

Gospodarzem spotkania był prezydent Jacek Sutryk wraz z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych, która od niedawna zarządza CAL-em* przy ul. gen. Prądzyńskiego 39A. Tam właśnie mieliśmy okazję szczegółowo zapoznać się z działaniami miasta wobec istniejącego do kwietnia 2018 r. nielegalnego koczowiska przy ul. Kamieńskiego,. Dodatkową, ponadprogramową wartością spotkania była możliwość uczestniczenia w inauguracji działalności Centrum.

Program RRR to ogromne wieloletnie przedsięwzięcie, którego najważniejsze elementy to: kompleksowość, elastyczność (konieczność reagowania na sytuacje nagłe i nieprzewidziany rozwój wypadków), partnerstwo (jednostek, urzędów, służb, ośrodków naukowych, organizacji społecznych), wiedza, odejście od stereotypizacji, świadomość odmienności kulturowej odbiorców działań; uwzględnienie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich. Program RRR jest realizowany z budżetu miasta.  Jego twórcy w pełni świadomie uwzględnili w nim udział partnerów społecznych. Zarezerwowali również miejsce i czas nie tylko dla działań bezpośrednio skierowanych do mieszkańców ale także na zapoznanie się z metodami stosowanymi w innych krajach, projektowanie i analizy potencjalnych rozwiązań - a w trakcie realizacji - wymianę doświadczeń, dzielenie wątpliwościami i rozwiązywanie problemów.

Program RRR okazał się być przede wszystkim wielkim sprawdzianem dla obowiązującego prawa oraz funkcjonujących instytucji państwowych  i systemów: pomocy społecznej, opieki zdrowotnej oraz oświaty.

*więcej o Centrum Aktywności Lokalnej tutaj:  https://www.wroclaw.pl/rozmawia/rusza-centrum-na-przedmiesciu-olawskim

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor