Z naszych miast

„Wspólnie dla turystyki”. Eksperci urzędów miejskich i lokalnych organizacji turystycznych największych polskich miast podpisali deklarację współpracy.


10 czerwca 2022

Wydział Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia we współpracy z Unią Metropolii Polskich oraz Convention Bureau – Wrocław ponownie zaprosili do stolicy Dolnego Śląska przedstawicieli samorządów, odpowiadających za promocję turystyczną w swoich miastach. Do uczestnictwa w drugiej edycji spotkania „Wspólnie i osobno” zaproszono również przedstawicieli lokalnych organizacji turystycznych.

9 czerwca uczestnicy podpisali deklarację „Wspólnie dla turystyki”. To dokument, który wskazuje w jakich obszarach przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego największych polskich miast oraz lokalne organizacje turystyczne mogą pogłębić dotychczasową współpracę.

„Bardzo cieszę się, że możemy gościć we Wrocławiu ekspertów od turystyki największych polskich miast. Spotkanie nosi tytuł wspólnie i osobno, ale atmosfera, jaka tutaj panuje, zdecydowanie przechyla szalę na wspólnie. I my tak właśnie myślimy we Wrocławiu” – powiedział w trakcie otwarcia spotkania Pan Sergiusz Kmiecik, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia.

Piotr Polak, Koordynator komisji Unii Metropolii Polskich, wskazywał natomiast zasadność tego typu spotkań: „Skutki pandemii oraz sytuacja wojenna w Ukrainie dokonują ogromnego spustoszenia we wszystkich gałęziach gospodarki, szczególnie w branży turystycznej. Spotkanie pozwala nam przedyskutować i rozwiązywać bieżące problemy w naszych miastach. Dobrze, że ta inicjatywa na stałe wpisała się w kalendarze osób zajmujących się turystyką miast”

Odczytano również list Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, który objął wydarzenie patronatem.

Następnie głos zabrał Konrad Guldon, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Berlinie. Odniósł się do rynku niemieckiego i perspektyw niemieckiego turysty wobec atrakcyjności turystycznej Polski. Część warsztatowa spotkania poświęcona była głównie tematowi wspólnych badań turystycznych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krakowa, Poznania, Gdańska, Łodzi, Warszawy, Lublina, Bydgoszczy, Rzeszowa, Opola i Wrocławia.

 

Do pobrania