Ogólne

Wybory Prezydenta RP. Apel UMP i ZMP do Marszałek Sejmu


26 maja 2020

W ocenie Unii Metropolii Polskich i Związku Miast Polskich wyznaczenie wyborów prezydenckich na 28 czerwca br. jest ryzykowne. - Nie znajdujemy uzasadnienia dla ryzykowania z jednej strony bezpieczeństwem wyborców i osób organizujących wybory, a z drugiej podważaniem ważności wyboru Prezydenta RP - czytamy w skierowanym do Elżbiety Witek, Marszałek Sejmu apelu.

W ocenie samorządów skupionych w Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich pojawiający się w debacie publicznej termin wyborów – 28 czerwca br. – jest zbyt wczesny. Nie uwzględnia trwającego procesu legislacyjnego, a przede wszystkim konstytucyjnych norm demokratycznego państwa. - Dopiero uchwalenie ustawy o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego oraz jej aktów wykonawczych, umożliwi JST analizę ich poszczególnych zapisów - czytamy w skierowanym do Marszałek Witek apelu.

Nowe prawo określi m.in. zasady bezpieczeństwa w lokalach wyborczych, tryb dostarczania pakietów wyborczych, tryb odbierania oraz przechowywania kopert zwrotnych, dostarczonych przez wyborcę do urzędu gminy i wymogi dla lokali wyborczych. To z kolei wpłynie m.in. na czas przygotowania pakietów oraz na ponowną weryfikację siedzib lokali wyborczych, dla których będzie trzeba znaleźć alternatywę. Jednocześnie gminy będą miały do wykonania, nowe i czasochłonne obowiązki, związane z organizacją głosowania korespondencyjnego na być może masową skalę.

- Podkreślamy, że procedowana obecnie ustawa zawiesza terminy kalendarza wyborczego, określone w Kodeksie wyborczym, co w obecnej sytuacji wcale nie powinno, a nawet nie może oznaczać skrócenia tych terminów. Wręcz przeciwnie – wskazane okoliczności mogą powodować konieczność ich wydłużenia.

Musimy mieć odpowiedni czas na to, żeby odpowiedzialnie, bezpiecznie i terminowo zrealizować wszystkie czynności z kalendarza wyborczego. Nawet zapowiedzi strony rządowej, że wyposaży samorządy w środki ochrony wymagają skonsultowania – trzeba wspólnie ustalić co, w jakiej ilości i na kiedy będzie potrzebne, a żeby to ustalić, musimy znać wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Jesteśmy świadomi, że sytuacja jest bezprecedensowa, jednak pośpiech, do jakiego zmusi nas zbyt wczesny termin wyborów prezydenckich (28 czerwca br. ) uznajemy za mocno niepokojący . Nie znajdujemy uzasadnienia dla ryzykowania z jednej strony bezpieczeństwem wyborców i osób organizujących wybory, a z drugiej podważaniem ważności wyboru Prezydenta RP - czytamy w skierowanym do Marszałek Sejmu stanowisku.

26.05.2020.UMP_ZMP APEL Witek

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor