Ogólne

Wystąpienie UMP do MEN w sprawie zdalnego nauczania w czasie epidemii COVID-19


26 marca 2020

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad prowadzenia zdalnego nauczania w czasie trwania stanu epidemii COVID-19, wraz z odpowiedzią MEN.

26.03.2020.pismo Prezesa UMP do MEN w sprawie zdalnego nauczania

14.04.2020. Odpowiedź MEN na pismo UMP w sprawie edukacji zdalnej

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor