Ogólne

Wystąpienie UMP do MRPiPS w sprawie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w czasie epidemii COVID-19


23 marca 2020

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych oraz opiekunów osób niepełnosprawnych w czasie epidemii COVID-19, wraz z odpowiedzią udzieloną przez Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

23.03.2020.Postulaty UMP dotyczące zmiany przepisów w zakresie osób niepełnosprawnych_

02.04.2020 odpowiedź MRPiPS na wystąpienie UMP w sprawie niepełnosprawnych i COVID19

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor