Ogólne

Wystąpienie UMP do PKW w sprawie niezbędnych zadań wyborczych do wykonania przez gminy (wybory prezydenckie 10 maja 2020 r.)


08 kwiecień 2020

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Sylwestra Marciniaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz Magdaleny Pietrzak, Szefowej Krajowego Biura Wyborczego dotyczące niejasnego zakresu  zadań gmin związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, który jest wynikiem braku stabilności przepisów, na podstawie których wybory te mają zostać przeprowadzone.

08.04.2020. wystąpienie UMP do PKW realizacja zadań wyborczych przez gminy

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor