Ogólne

Wystąpienie UMP do PKW w sprawie niezbędnych zadań wyborczych do wykonania przez gminy (wybory prezydenckie 10 maja 2020 r.)


8 kwietnia 2020

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Sylwestra Marciniaka, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz Magdaleny Pietrzak, Szefowej Krajowego Biura Wyborczego dotyczące niejasnego zakresu  zadań gmin związanych z organizacją wyborów Prezydenta RP, który jest wynikiem braku stabilności przepisów, na podstawie których wybory te mają zostać przeprowadzone.

08.04.2020. wystąpienie UMP do PKW realizacja zadań wyborczych przez gminy

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor