Ogólne

Wystartowały konsultacje Krajowego Planu Odbudowy


26 lutego 2021

Polska jest jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy. Ze wszystkich źródeł Next Generation EU mamy otrzymać aż 125 mld euro dotacji oraz około 35 mln euro pożyczek.

Polska jest jednym z największych beneficjentów unijnego Funduszu Odbudowy. Ze wszystkich źródeł Next Generation EU mamy otrzymać aż 125 mld euro dotacji oraz około 35 mln euro pożyczek. Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy wystartują 2 marca i potrwają 35 dni.

 

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Recovery and Resilience Fasility). Z tego źródła do naszego kraju trafi aż 23 mld euro dotacji i ponad 34 mld euro pożyczek. Na wykorzystanie tych 57,3 mld euro mamy czas tylko do 2026 r.

Krajowy Plan Odbudowy – nasz krajowy dokument opisujący wydatkowanie przyznanych Polsce środków - jest już prawie gotowy. Tak przynajmniej zapewnia resort funduszy. W najbliższym czasie odbędą się konferencje konsultacyjne KPO, które zaplanowano na 2¸ 4 i 9 marca br.

Bez planu nie ma kasy

Aby otrzymać pieniądze z Funduszu Odbudowy każde państwo członkowskie zostało zobowiązane do opracowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Przygotowaniem tego dokumentu kieruje w naszym kraju Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Resort - na życzenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przedstawił 24 lutego br. informację na temat KPO oraz stanu prac nad przygotowaniem do wdrażania środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2021 – 2027.

W imieniu MFiPR informacje przedstawiła Renata Calak, Dyrektor Departamentu Strategii. - Pracę rozpoczęliśmy latem ubiegłego roku i toczyły się one równolegle nad KPO oraz rozporządzeniem, które określać miało ramy tego dokumentu. Prace nad rozporządzeniem zostały zakończone 19 lutego 2021 r., natomiast nad KPO jeszcze trwają. Ostateczny termin, w którym Krajowy Plan Rozwoju każde państwo członkowskie ma przedstawić Komisji Europejskiej upływa 30 kwietnia 2021 r. - mówiła Dyrektor Calak.

Jak wynika z przedstawionej przez resort informacji główne działania w ramach KPO będą się koncentrowały na pięciu obszarach: odporność i konkurencyjność gospodarki; zielona energia i zmniejszenie energochłonności; transformacja cyfrowa; dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia; zielona, inteligentna mobilność. - W pracach stosowaliśmy podejście bottom up, czyli zbieraliśmy najciekawsze projekty z resortów oraz regionów, które następnie były oceniane przez osiem komisji grupach roboczych, które te projekty analizowały pod względem przyjętych również przez te grupy kryteriów wyboru. W ten sposób zostały wyselekcjonowane te projekty, które w największym stopniu wpisują się w reformy, które zostały zidentyfikowane na podstawie takiej matrycy KPO, która została przyjęta przez komitet koordynacyjny polityki rozwoju 18 września 2020 r. - mówiła Renata Calak. - A wszystko po to aby wypełnić zalecenia Rady dotyczące m.in. koncentracji tematycznej projektów (37% środków w ramach projektu musi zostać wydatkowana na kwestie związane z inwestycjami na zieloną transformację, a 20% na transformację cyfrową) - wyjaśniała.

WAŻNE

Fundusz Odbudowy to zupełnie inny mechanizm niż Polityka Spójności. FO jest zarządzane bezpośrednio przez Komisję Europejską.

Krajowy Plan Odbudowy, który do komisji zostanie wysłany najpóźniej 30 kwietnia 2021 r. będzie poddawany negocjacjom z Komisją Europejską trwającymi 2 miesiące. W efekcie tych negocjacji KPO stanie się dokumentem Komisji Europejskiej. To Komisja Europejska będzie bronić tego dokumentu w stosunku do Rady i państw członkowskich.

Dlatego zawarte w KPO propozycje związane z reformami czy z inwestycjami musza być ściśle powiązane z Country Specific Recommendation. To po pierwsze pozwoli przekonać KE do przyjęcia KPO, a następnie ułatwi KE jego obronę przed Radą. Ułatwi wykazanie, że opisane w KPO interwencje są zgodne z potrzebami.

 

Trzydzieści pięć dni na konsultacje

Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej prace nad Krajowym Planem Odbudowy zmierzają ku końcowi. Resort planuje teraz przeprowadzić jego konsultacje. W tym celu zaplanował trzy konferencje konsultacyjne. Datę pierwszej wyznaczono na 2 marca br. Zaprezentowane zostaną na niej tematy KPO dotyczące: wsparcia w ramach konkurencyjności i odporności gospodarki oraz transformacji cyfrowej.

Kolejna konferencja konsultacyjna została zaplanowana na 4 marca br. Będzie dotyczyła komponentów: zielona energia oraz zielona, inteligentna mobilność. Natomiast 9 marca br. przedstawione zostaną działania zaplanowane w ramach komponentu: dostępność systemów ochrony zdrowia.

- 2 marca rozpoczynamy konsultacje KPO i te trzy zaplanowane konferencje są dopiero pierwszym, początkowym ich etapem. Całe konsultacje potrwają natomiast aż 35 dni – wyjaśniała Renata Calak. – Przez cały ten czas będziemy czekać i zbierać uwagi oraz propozycje poprawy Krajowego Planu Odbudowy. Serdecznie zapraszamy samorządy do aktywnego w nich udziału.

Specjalne posiedzenie dotyczące KPO już w marcu

Samorządowcy mieli wiele szczegółowych pytań dotyczących Krajowego Planu Odbudowy, a także jego powiązania z innymi środkami unijnymi z nowej perspektywy finansowej czy regionalizacji środków z KPO.

Ostatecznie KWRiST postanowiło, że na początku marca odbędzie się specjalne spotkanie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska poświęcone Krajowemu Planowi Odbudowy.

W spotkaniu tym będą mogli wziąć udział , wszyscy zainteresowani tym tematem samorządowcy.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor