Patronaty

XXIII Konferencja Branży Ochrony


27 lipca 2022

Polska Izba Ochrony zaprasza Państwa do udziału w XXIII Konferencji Branży Ochrony pod tytułem „Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego”, zaplanowanej w dniach 6-7 października br. w Hotelu Windsor, Jachranka koło Warszawy.

Przedsięwzięcie jest adresowane, przede wszystkim, do władz miast, gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli komórek/jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w tych podmiotach.

Podstawowymi obszarami zagadnieniowymi omawianymi podczas XXIII Konferencji PIO będą, m.in.:

-poziom przestępczości i zagrożenia hybrydowe, w tym terroryzm; ochrona mieszkańców i budowanie społecznego poczucia bezpieczeństwa;

-współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni;

-dostępność usług z ochronnych (monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, systemy bezpieczeństwa);

-samorządowe perspektywy zarządzania bezpieczeństwem, w tym zarządzanie w kryzysie i ochrona lokalnej infrastruktury krytycznej;

-aspekty prawne i proceduralne, a także nowoczesne technologie służące ochronie osób i mienia.

Wskazane wyżej kwestie, ważne dla mieszkańców każdego miasta i gminy, w kontekście doskonalenia działań wzmacniających lokalne bezpieczeństwo, zostaną podjęte podczas Konferencji w ramach wystąpień plenarnych oraz panelowych dyskusji.

 

Wiecej informacji na stronie