Aktualności

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbędzie się w tym roku w dniach 7-9 września


24 sierpnia 2021

Forum Ekonomiczne, zwane „polskim Davos”, to największe w Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie przedstawicieli świata polityki, samorządu, biznesu, nauki i kultury. Jak podkreślają organizatorzy, to wyjątkowe miejsce spotkań i dialogu o współczesnych wyzwaniach, perspektywach rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwie i przezwyciężaniu kryzysów.

 

7 września rozpocznie się XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu. 

Panel Smart City poświęcony będzie zagadnieniom związanym z koncepcją „Zdrowego Miasta”. Zdrowe miasta to miasta przyszłości, których funkcjonowanie ukierunkowane jest na zapewnienie dobrostanu swoim mieszkańcom. Aby osiągnąć ten cel, miasta tworzą warunki do odpowiedniej jakości życia, umożliwiając dostęp do usług publicznych (zdrowotnych, edukacyjnych, społecznych i innych) na odpowiednio wysokim poziomie.

Takie miasta wykazują również wysoką dbałość o środowisko naturalne i racjonalne wykorzystanie zasobów. Przekłada się to na ich dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej, racjonalną gospodarkę odpadami, inwestowanie w niskoemisyjny transport publiczny czy zwiększanie obecności zieleni na terenach miejskich. Zdrowe miasto to miasto, w którym można połączyć pracę z wypoczynkiem i dostępem do usług publicznych na najwyższym poziomie oraz wysokim poziomem bezpieczeństwa.

Co więcej, zdrowe miasta dla osiągania swoich celów coraz częściej zbierają i analizują szerokie zbiory różnorodnych danych dotyczących życia w mieście, aby móc podejmować racjonalne decyzje i tym samym skutecznie zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Kolejnym elementem Forum będzie Panel pt.   „Wyzwania sztucznej inteligencji a samorządy – jazda obowiązkowa czy program dowolny?  

Współczesne zarządzanie sferą publiczną coraz częściej wymaga stosowania zaawansowanych technologii pozyskiwania wiedzy i podejmowania decyzji w oparciu o bardzo duże zbiory danych.  

Coraz częściej mieszkańcy miast doświadczać będą społecznych efektów wdrażania tych technologii w życie.  

Technologie to coraz częściej wykorzystują mechanizmy sztucznej inteligencji.  
 

Celem Panelu będzie próba odpowiedzi na pytania: 

  • Czy   na poziomie samorządu miast powinna dziś być prowadzona polityka dotycząca nie tylko ochrony danych (w tym RODO), nie tylko zagadnień cyfryzacji, ale także technologii i problematyki „sztucznej inteligencji” i zagadnień pokrewnych.  
  • Czy wykorzystanie nowych technologii wykorzystujących sztuczną inteligencję na poziomie zarządzania miastami bądź zaniechanie lub opóźnienie w ich wykorzystaniu - zacznie niebawem już wpływać na poprawę lub pogarszanie się jakości życia lokalnych społeczności?  
  • Czy miasta potrzebować będą własnych specjalizowanych służb ds. zarządzania generowanymi przez siebie zasobami big data?  

W dyskusji udział wezmą:  

Dionizy Smoleń – Dyrektor, Sektor publiczny, PwC Polska  - Moderator: 

  • Sylwester Szczepaniak, Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city  w Biurze Unii Metropolii Polskich  
  • Konrad Fulawka, Innovation Operational Officer, Nokia Garage;  
  • Klaus Illigmann, Kierownik Wydziału ds. Strategicznego Planowania Rozwoju Miasta Monachium;  
  • dr hab. Tomasz Kajdanowicz, prof. PWr., Katedra Inteligencji Obliczeniowej, Politechnika Wrocławska;  
  • Jakub Mazur, Wiceprezydent Miasta Wrocław