Z naszych miast

XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość


24 września 2021

23 września odbyła się Konferencja Naukowa ”XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość” uwieńczająca jubileusz formacji. Wydarzenie zorganizowała Straż Miejska Wrocławia i Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu pod Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia i Unii Metropolii Polskich.

 

Obrady uroczyście otworzył Komendant Straży Miejskiej Wrocławia Piotr Kościelny i Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu dr Anna Krajewska – Smardz.

W tematykę Konferencji wprowadzili nas: prof. dr hab. Marek Bojarski, który przedstawił zagadnienie “Wykroczenia materialne i formalne w stosowaniu ich w praktyce” oraz prof. dr hab. Leon Kieres, który prezentował pracę pt. “ Reforma samorządowa, a straże gminne (miejskie) po 1990 roku”.

Panel wykładowy obejmował trzy bloki: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
O teraźniejszych wyzwaniach mówiła w swoim wystąpieniu dr Małgorzata Lizut “Działania Straży Miejskiej podczas epidemii Sars-CoV-2”oraz dr hab. inż. Anna Janicka z Politechniki Wrocławskiej w wystąpieniu pn. “Rola Straży Miejskiej w ochronie powietrza i prewencji zjawiska smogu – projekt Feniks”.

Całość wydarzenia zamknął wykład Dyrektora Biura Metropolii Polskich – Tomasza Fijołka “Perspektywy zmian w ustawie o strażach gminnych. Postulaty Unii Metropolii Polskich” oraz wystąpienie przygotowane przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej dr. Jana Pysia “Bezpieczeństwo żeglugi na Odrze i perspektywa wykorzystania Straży Miejskiej do jego zapewniania” wygłoszone przez kierownika inż. Aleksandrę Mosler.

Spotkanie zgromadziło wielu znamienitych wykładowców i Komendantów Straży z całej Polski. Był to ważny czas, w którym podsumowano 30 lat funkcjonowania wrocławskiej formacji. Obrady pozwoliły również na wymianę aktualnej wiedzy, doświadczeń, a także integrację środowiska naukowego.