Aktualności

Z marcowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Cofnij

30 marca 2023

Kwestia zmiany opinii na temat projektu ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej pozostała nierozstrzygnięta. KWRiST zajmie się tym tematem na dodatkowym posiedzeniu 6 kwietnia br. Negatywną opinie uzyskał natomiast projekt Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028. W trakcie posiedzenia Komisja Wspólna zapoznała się także z ustaleniami podjętymi na spotkaniu strony samorządowej z Magdaleną Rzeczkowską, minister finansów oraz Sebastianem Skuzą, wiceministrem finansów, które odbyło się w Kowalu 8-9 marca 2023 r.

Przypomnijmy, że z wnioskiem o zmianę negatywnej opinii na temat projektu ustawy o ochronie ludności i o stanie klęski żywiołowej zwrócił się do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego pilotujący projekt Maciej Wąsik, wiceminister administracji i spraw wewnętrznych na poprzednim, plenarnym posiedzeniu KWRiST, które odbyło się 1 marca br. Natomiast propozycje zmian, które resort spraw wewnętrznych zgodził się wprowadzić do projektu tej ustawy, aby strona samorządowa zmieniła negatywną opinie na temat tego projektu zaprezentowane zostały podczas nadzwyczajnego spotkania Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli. Odbyło się ono 7 marca 2023 r. i przedstawiona wówczas propozycja sprowadzała się do usunięcia z projektu ustawy przepisów dotyczących przejmowania zadań oraz komisarza.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor