Ogólne

Z posiedzenia Komisji UMP ds. kultury


6 lutego 2020

5 lutego, w Warszawie, w biurze UMP, miało miejsce posiedzenie Komisji UMP ds. Kultury.  Dyskutowaliśmy o planach budżetowych na kulturę w miastach UMP a także o sposobach informowania i promowania wydarzeń kulturalnych.

W drugiej cześć spotkania wymieniliśmy się informacjami na temat przygotowań poszczególnych miast do obchodów 30-lecia Samorządności.  Pani Aldona Machnowska-Góra dyrektorka-koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej przedstawiła program obchodów, które mają się odbyć w Warszawie w dniach 27 - 30 maja br.

- Głównym celem obchodów organizowanych przez m.st. Warszawę wspólnie ze wszystkimi samorządami, jest prezentacja samorządów, edukacja mieszkańców w zakresie kompetencji poszczególnych samorządów (wskazanie zadań gmin, miast, powiatów, województw), wymiana doświadczeń, integracja samorządów, przedstawienie wyzwań stojących przed samorządami - mówiła Aldona Machnowska - Góra. - W trakcie czterodniowej imprezy mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w debatach poświęconych samorządowi terytorialnemu, obejrzeć tematyczne wystawy, uczestniczyć w koncertach, czy samorządowym pikniku.

W trakcie spotkania Pani Dyrektor Aldona Machnowska - Góra zaprezentowała także znak promujący obchody 30-lecia Samorządności.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor