Ogólne

Z posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego


3 lipca 2020

1 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie KWRiST. Strona samorządowa wniosła w jego trakcie m.in. o przekazanie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie utworzenia Funduszu Inwestycji Samorządowych.

Pula środków Funduszu Inwestycji Samorządowych ma wynosić 6 mld zł. 5 mld mają otrzymać gminy, w tym miasta na prawach powiatu, natomiast 1 mld zł ma trafić do powiatów. Źródłem finansowania jest Fundusz COVID-19. Kwoty dotacji - od 0,5 mln do 93 mln - będą wynikały z relacji wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.

O ile jednak na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju można znaleźć konkretne informacje, o wysokości środków, które trafią do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, o tyle samorządy nie otrzymały jeszcze projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Funduszu Inwestycji Samorządowych. - Projekt zostanie przedłożony stronie samorządowej do zaopiniowania - odpowiadał samorządowcom Dominik Wasiluk Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Przestrzennego w Ministerstwie Rozwoju.

W trakcie dyskusji nad tym punktem strona samorządowa zgłosiła swoje uwagi co do sposobu podziału środków w ramach "puli gminnej" Andrzej Porawski, Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST wskazał, że skoro miasta na prawach powiatu zostały zaliczone do, to albo przy podziale środków Funduszu powinny być brane pod uwagę tylko ich dochody z części gminnej (bez uwzględniania dochodów z części powiatowej), albo należałoby wydzielić w ramach Funduszu odrębną pulę środków dla miast na prawach powiatu.

Strona samorządowa zgłaszała także swoje wątpliwości dotyczące tego, na jakie wydatki pieniądze Funduszu będą mogły być przeznaczone. - Wojewodowie przekazywali bowiem sprzeczne względem siebie informacje co do tego, czy dofinansowaniem mają zostać objęte inwestycje, które już są budżecie, czy też chodzi o inwestycje nowe – mówił Grzegorz Kubalski, Zastępca Dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich.. - Zdaniem Związku Powiatów Polskich otrzymane środki powinno móc się przeznaczyć na dowolne wydatki majątkowe poniesione do końca 2022 roku.

Leszek Świętalski Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP wskazywał, że niezwykle ważne jest, aby w ramach podziału nie tworzyć rezerwy do podziału w innych przypadkach, tylko aby cała kwota Funduszu była rozdysponowana zgodnie z algorytmem.

Natomiast Jakub Mielczarek, Dyrektor Biura Związku Województw RP postulował, aby ZWRP został włączony w proces konsultacji Funduszu Inwestycji Samorządowych. Wskazał, że samorządy województw nie zostały uwzględnione w podziale środków Funduszu oraz, że w dotychczasowych rozmów na jego temat nie zostały przez stronę rządową zaproszone.

Kolejne posiedzenie KWRiST zaplanowano na 22 lipca br.

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor