Ogólne

Z posiedzenia Zarządu – "Nie żyjemy w dwóch światach"


16 października 2020

W posiedzeniu Zarządu UMP, które odbyło się w trybie hybrydowym, 14 października, wziął udział minister ds. samorządu w Kancelarii Premiera, Michał Cieślak. W obradach, oprócz członków Zarządu (prezydentów: Białegostoku, Szczecina, Gdańska, Poznania i Lublina oraz skarbnika m.st. Warszawy) uczestniczył także Rafał Trzaskowski, Przewodniczący Rady Fundacji. Minister poinformował uczestników spotkania, że w KPRM powstaje departament ds. kontaktów z samorządami. Zadeklarował wolę współpracy, podkreślając, że jego misją będzie poszukiwanie instrumentów pozwalających na rozwój samorządu.

- Zwracam się z prośbą o przedstawienie wizji, koncepcji i pomysłów  na to, jak samorząd może się rozwijać - powiedział Minister.

Prezes Zarządu  UMP, Tadeusz Truskolaski przekazał Ministrowi teczkę z 25 pismami wysyłanymi z UMP od marca br.  do Premiera i ministrów, w których zwracano uwagę, że dotychczasowa  polityka rządu zachwiała podstawami finansowania samorządów miejskich, a nakładanie nowych obowiązków na jednostki samorządu terytorialnego bez zapewnienia odpowiednich kwot na ich finansowanie, nieuchronnie prowadzi do ekonomicznego demontażu samorządu w Polsce.

Tylko w 2020 roku, wprowadzone rok wcześniej zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych  ograniczyły dochody jednostek samorządu terytorialnego o 6,1 mld zł. Obecnie procedowane przepisy  uszczuplą dochody do roku 2024 o kolejne 8,5 mld zł, a w perspektywie 10 lat, o kwotę 15,5 mld zł - bez jakiejkolwiek rekompensaty dla JST. Zmiana funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych i przeniesienie zgromadzonych tam środków na Indywidualne Konta Emerytalne  pozbawią jednostki samorządu terytorialnego dochodów z tytułu PIT w kwocie 9,6 mld zł w najbliższych latach.

Dramatycznie pogłębiła się luka pomiędzy kwotą subwencji oświatowej, a wydatkami bieżącymi samorządów. Jest to efekt między innymi braku wystarczających środków na przeprowadzenie reformy systemu oświaty, finansowania przez samorządy - w ramach środków własnych -  podwyżek ustawowych oraz niedoszacowania kwot subwencji oświatowej, szczególnie w latach 2017-2020.

- Niedoszacowanie subwencji oświatowej spowoduje powolną utratę możliwości naszego rozwoju - stwierdził prezydent Lublina, Krzysztof Żuk, a prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak zaproponował, aby Minister był łącznikiem w tej sprawie między miastami a Premierem.

Przedstawiciel rządu przyznał, że w przyszłym roku nie należy się spodziewać zmian w udziale samorządów w PIT i CIT, ale rząd pracuje nad narzędziami wspomagającymi, między innymi nad przedłużeniem poluzowania reguły wydatkowej o kolejne dwa lata. -  Samorząd musi też szukać dodatkowych dróg, które pozwolą zachować równowagę - powiedział minister  i zapewnił, że rząd będzie w tym pomagał. Przygotowywane są zmiany zasad funkcjonowania Programu Mieszkanie Plus, które powinny wesprzeć samorządy. Będą nowe propozycje  dotyczące planowania przestrzennego i uruchomienia tzw. crowdfundingu. Duże wyzwanie stwarza gospodarka odpadowa, na którą rząd zamierza przeznaczyć znaczną pulę środków z Funduszu Odbudowy. Miasta będą też mogły skorzystać z  Funduszu Inwestycji Drogowych na inwestycje w swoich obszarach funkcjonalnych.

- Nie żyjemy w dwóch światach. Jestem tu po to, aby rozmawiać o samorządzie - zapewniał Minister.

Małgorzata Wójcik