Ogólne

Z posiedzenia Zespołu ds. Migracji i Integracji


9 listopada 2019

Praca, studia lub turystyka to główne powody przyjazdu i pobytu cudzoziemców w największych polskich miastach.

29 i 30 października, w Poznaniu, w ramach Zespołu UMP ds. Migracji i Integracji, omawialiśmy bieżące działania naszych miast wobec mieszkających w nich obcokrajowców.

- Staramy się, aby nie żałowali swoich decyzji i mogli realizować zamierzone cele przyjazdu - mówią poznańscy urzędnicy. Już od sześciu lat działa tutaj punkt informacyjno-doradczy dla cudzoziemców. Działalność  Migrant Info Point (MIP) w Poznaniu jest współfinansowana ze środków miasta.

Nieocenioną pomoc niosą grupy młodych wolontariuszy, którzy realizują w MIPie wiele projektów na rzecz migrantów.  Przedstawiciele Zespołu Migracji i Integracji UMP  mieli okazję poznać część z nich podczas wizyty studyjnej, którą odbyli w siedzibie MIP przy ulicy Św. Marcin 78.

Odwiedziliśmy także Pracownię Ekonomii Społecznej "Ładne rzeczy",  gdzie spotkaliśmy się z Pełnomocniczką Prezydenta Miasta ds. polityki równościowej, której podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki Miasta w zakresie równego traktowania, w szczególności prowadzenie działań na rzecz promowania różnorodności, sprawiedliwości społecznej, równości szans oraz włączania społecznego w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny.

Z przedstawicielką Wydziału Oświaty rozmawialiśmy o rozwiązywaniu problemów najmłodszych cudzoziemskich mieszkańców miast a przedstawicielka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej zapoznała nas z działaniami integrującymi zagranicznych studentów studiujących na poznańskich uczelniach w ramach projektu "Study in Poznań".

W toku dyskusji uczestnicy spotkania podkreślali, że z projektowaniem i finansowaniem działań wobec cudzoziemskich mieszkańców jest podstawowy problem:  brakuje jasnej strategii z poziomu centralnego, czyli rozwiązań systemowych, które mogłyby kształtować lokalne polityki imigracyjne i integracyjne.

Dbamy o Różnorodność_POZnan_broszura

Pomocnik dydaktyczny. Edukacja antydyskryminacyjna w szkole

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor