Ogólne

Z Wicepremierem Gowinem rozmowy o KPO


19 kwietnia 2021

O komponencie KPO „Odporność i konkurencyjność gospodarki” samorządowcy rozmawiali z Jarosławem Gowinem, Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii. Wicepremier zapewniał, że większość zgłaszanych przez stronę samorządową postulatów została przyjęta. Zapewnił też, że projekt Nowego Ładu, nad którym pracuje rząd, nie przewiduje przeprowadzenia centralizacji szpitali samorządowych.

Spotkanie z Wicepremierem Jarosławem Gowinem odbyło się 16 kwietnia 2021 r.

– Krajowy Plan Odbudowy to nie są łatwe pieniądze. To nie jest ani manna z nieba, ani nowy Plan Marshalla. Trzeba oczywiście po te środki sięgnąć i jak najbardziej efektywnie je wykorzystać – mówił Minister Gowin. I dodawał, że na Krajowy Plan Odbudowy trzeba patrzeć łącznie z Umową Partnerstwa, w której są dla Polski nieporównywalnie większe środki niż 100 mld zł bezzwrotnej dotacji z KPO. Komisja Europejska zaś kładzie nacisk na rozdzielanie tych dwóch źródeł finansowania.

Jarosław Gowin zwrócił także uwagę, że w ocenie innych państw europejskich, zwłaszcza takich jak Niemcy, Austria, Szwecja, Dania i Holandia, opracowany przez Komisję Europejską Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest nadmiernie zbiurokratyzowany, a także że narzuca Państwom Członkowskim cele, które nie przystają do ich rzeczywistych potrzeb i priorytetów.

W trakcie spotkania przedstawiciele strony samorządowej apelowali, by realnie oceniać możliwości inwestycyjne.

– W KPO bardzo krótki jest okres prowadzenia inwestycji. Dlatego istotna jest szybkość wdrażania KPO. Z jednej strony w 2021 r. środków jeszcze nie będzie, ale z drugiej – do 2024 r. inwestycje powinny być zrealizowane. Dlatego trzeba oceniać, co jest realne i część inwestycji przekazać do realizacji samorządom, a nie próbować je realizować centralnie. To ważne choćby ze względu na zmiany prawa unijnego i polskiego związane z ochroną klimatu – mówił Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, Członek Zarządu Unii Metropolii Polskich. I dodawał, że jeżeli szybko nie zmodernizujemy ciepłowni czy nie dokończymy reformy gospodarki odpadami, to jako kraj będziemy płacić kary.

Z kolei Andrzej Porawski, Sekretarz Stron Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przypomniał o uzgodnionej z Premierem Mateuszem Morawieckim zmianie wskaźników, które w pierwotnej wersji KOP faworyzowały średnie i małe miasta „tracące funkcje społeczne i gospodarcze”.

– Te wskaźniki w pandemii okazały się nieaktualne, gdyż to duże miasta poniosły największe straty finansowe, ustalono że wszystkie miasta na równi powinny być beneficjentami KPO w części ich dotyczącej – mówił Andrzej Porawski.

Sekretarz Strony Samorządowej KWRiST wskazywał także, że co prawda udało się uzyskać zapewnienie, że przedstawiciele samorządów będą reprezentowani w Komitecie Monitorującym KPO, jednak warto wprowadzić też podkomitety do realizacji poszczególnych zadań, realizowane przez różne resorty.

Z kolei Jacek Karnowski, Prezydent Sopotu i Członek Zarządu Związku Miast Polskich przedstawił postulaty Strony Samorządowej KWRiST. Przekonywał m.in., że w celu sprawnego wdrażania KPO, należy część zadań związanych z konkursami przekazać marszałkom, tak jak to jest w regionalnych programach operacyjnych. Wskazywał, że w ocenie samorządów zasadne jest włączenie gmin uzdrowiskowych i turystycznych (a nie tylko zakłady lecznicze na ich terenie) do szeroko pojętych zadań związanych z rehabilitacją pocovidową. – Rząd powinien też umożliwić – w ramach KPO – wymianę źródeł ciepła na ekologiczne również w budynkach wielorodzinnych, w tym np. kamienicach – mówił Prezydent Karnowski.