Ogólne

Zapraszamy do wspólnej przestrzeni miast na WUF


22 czerwca 2022

W ramach Światowego Forum Miejskiego (WUF) od 27 do 30 czerwca w Katowicach organizacje samorządowe - Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Ukrainy - przygotowały wspólne stoisko dla miast z bogatym programem wydarzeń.

Wspólna przestrzeń miast w strefie URBAN-EXPO, na wzór greckiej AGORY, ma być centrum, wokół którego toczyć się będzie konferencyjne życie miast.

11. Światowe Forum Miejskie (WUF) to wydarzenie, które po raz pierwszy odbywa się w tej części Europy i gromadzi przedstawicieli miast, świata nauki i biznesu oraz organizacji pozarządowych, zainteresowanych tematami miejskimi i zaangażowanych w kreowanie rozwoju miast. Dla Katowic, ale też dla wszystkich pozostałych miast w Polsce, wyjątkowość tego wydarzenia jest jeszcze większa. Pod przewodnictwem Katowic polskie miasta są bowiem gospodarzem tego wydarzenia. To wielki zaszczyt i odpowiedzialność.

Przez pięć dni WUF będzie można uczestniczyć nie tylko w licznych wydarzeniach głównego programu, ale także spotkać się we wspólnej przestrzeni, którą przygotowały organizacje samorządowe - Związek Miast Polskich, Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Ukrainy. 

Zapraszamy na nasze stoisko reprezentantów środowiska samorządowego, organizacji pozarządowych, urzędników, aktywistów miejskich, czyli wszystkich tych, którym zależy na rozwoju miast. Wspólnie chcemy stworzyć przestrzeń, której współgospodarzem będzie każde polskie i ukraińskie miasto. Przygotowany został bogaty program wypełniony ciekawymi seminariami, wystąpieniami, briefingami i dyskusjami. Wspólna przestrzeń miast będzie dostępna od poniedziałku, 27 czerwca od godz. 12.00 do ostatniego dnia Forum, tj. do 30 czerwca. W załączeniu ramowy program wydarzeń na stoisku miast.

Udział w WUF 11 jest bezpłatny, ale – ze względów logistycznych i bezpieczeństwa - obowiązuje internetowa rejestracja. Wszystkie wydarzenia, w tym seminaria i spotkania merytoryczne, organizowane wspólnie przez ZMP i UMP od 27 do 30 czerwca w przestrzeni na terenie WUF, w strefie URBAN-EXPO, są dostępne TYLKO dla osób zarejestrowanych. 

Link do rejestracji na stronie: https://wuf.unhabitat.org/

Do pobrania