Aktualności

Żegnamy Profesora Krystiana Marka Ziemskiego

Cofnij

30 listopada 2023

Z głębokim smutkiem żegnamy Profesora Krystiana Marka Ziemskiego. Jego wkład w dziedzinę prawa i nauki był nieoceniony, a jego osobowość niezapomniana. Zawsze chętnie współpracował z UMP. Pozostanie w naszej pamięci.

Krystian M. Ziemski był doktorem habilitowanym nauk prawnych, ekspertem w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa samorządowego i prawa spółek, założycielem Kancelarii. Pracował również jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Był m.in. autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, doradcą w zakresie prawa energetycznego oraz prawa ochrony środowiska, pełnomocnikiem w postępowaniach organów centralnych lub organów jednostek samorządu terytorialnego. Od 27 października 2003 r. - Konsul Honorowy Królestwa Danii (okręg konsularny obejmuje woj. wielkopolskie i woj. lubuskie), w grudniu zeszłego roku otrzymał Order Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

Uroczystości pogrzebowe ś.p. Profesora Krystiana M. Ziemskiego odbędą się w najbliższy wtorek, 5 grudnia. Rozpoczną się mszą świętą w Kościele pw. Imienia Maryi w Poznaniu, ul. Santocka 15, o godzinie 13.00. Pogrzeb odbędzie się o godzinie 14.00 na Cmentarzu Parafialnym na Smochowicach, ul. Braniewska 22.

 

Foto: Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna